De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NN Group en Delta Lloyd: Cao-voorstellenbrief komende cao en sociaal plan onderhandelingen

Op donderdag 6 september 2018 is de voorstellenbrief van De Unie verstuurd naar jouw werkgever. Naar aanleiding van de ledenraadpleging hebben we nog een paar aanpassingen doorgevoerd. Lees hier de definitieve versie van de voorstellenbrief.

De belangrijkste wijziging is de voorgestelde salarisverhoging. Veel leden gaven aan dat ze een goede salarisverhoging heel belangrijk vonden en dat dit onderwerp meer nadruk moest hebben. We vragen daarom nu 3,5% structurele salarisverhoging met ingang van 1 januari 2019.

Verschillende leden hebben de Delta Lloyd-cao en de NN-cao vergeleken en zij vroegen om de voor hen belangrijke arbeidsvoorwaarden niet weg te geven. De voorstellenbrief van De Unie is globaal gehouden. Daarom vinden de Unie-leden deze belangrijke zorgpunten niet terug in de voorstellenbrief. Maar deze zorgpunten nemen we wel mee in de onderhandelingen.

Het standpunt van De Unie is dat de arbeidsvoorwaarden van de ex-Delta Lloyd medewerkers volgens de Wet Overgang Onderneming (WOO) moeten worden behandeld. Dat betekent dat ex Delta Lloyd medewerkers zijn overgegaan met hun eigen arbeidsvoorwaarden en dat NN-Group deze moet uitvoeren. Als er sprake is van het samenvoegen van beide cao’s dan kan dat alleen als er financiële compensatie wordt geboden als een regeling in de NN-cao van een lager niveau is. Daar ziet De Unie op toe bij de cao-onderhandelingen.

Het is ook duidelijk dat veel leden bij NN-Group niet tevreden zijn met de afbouw van de persoonlijke toeslagen. Wij nemen deze bezwaren mee in het overleg en zullen de werkgever duidelijk maken dat een generieke afbouwregeling geen draagvlak heeft.

Volgende week starten de onderhandelingen. We zullen de Unie-leden op de hoogte houden van de voortgang.

Als er vragen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief stuur dan een e-mail naar inge.de.vries@unie.nlof harma.pethke@unie.nl.