De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NN Group en Delta Lloyd: Cao-overleg

In dit bericht praten we de Unie-leden bij over twee onderwerpen. Op 20 maart 2019 zijn de cao-onderhandelingen weer gestart. Ook is er een begin gemaakt met het correctieproces. Bekijk hier onze vorige nieuwsbrieven.

Cao-onderhandelingen

Op woensdag 20 maart 2019 heeft De Unie met de werkgever weer onderhandeld over de cao. Het was een constructief gesprek. We hebben gesproken over de aanpassingen die nodig zijn op het voorstel van de werkgever van december 2018. De werkgever heeft ook zelf suggesties voor verbeteringen voorgesteld. Dit geeft ons vertrouwen dat de werkgever ook graag een oplossing wil bereiken. Maar we zijn er nog niet.

Onderwerpen van onderhandelingen

  • We praten over de looptijd van de cao en van het sociaal plan. De Unie wil het sociaal plan afspreken met een looptijd tot 31 december 2020.
  • De hoogte en berekening van de VIC-compensatie voor NN-medewerkers is ook besproken. NN is bereid hier ook een beweging te maken. Het uitgangspunt van het overleg is dat de VIC-regeling wordt beëindigd en omgezet in een geïndexeerde toeslag.
  • Er moet ook een hogere salarisverhoging worden overeengekomen. Dit is een harde voorwaarde van de vakorganisaties.
  • Een belangrijk onderwerp van onderhandelingen is de bovenschaligheid. Het aantal medewerkers dat nu bovenschalig is, is volgens De Unie veel te groot. Ook de werkgever erkent dat de omvangrijke bovenschaligheid aandacht behoeft. We bekijken gezamenlijk naar de mogelijkheden om de bovenschaligheid te verminderen.

Vervolg van het cao-overleg

Volgende week gaan twee werkgroepen van start. Eén werkgroep bestudeert het onderwerp performance management en de beoordelingsverhoging. De Unie heeft een andere visie op dit onderwerp als de werkgever. De werkgroep probeert een oplossing te vinden waar beide partijen zich in kunnen vinden. De tweede werkgroep bekijkt het salarisgebouw opnieuw.

Op 2 april 2019 gaan we verder met het cao-overleg.

Correctieproces

De Unie heeft met de werkgever een correctieproces afgesproken. Het doel van het correctieproces is om de mogelijke foutieve plotting in het functiehuis te herkennen en te corrigeren. De stand van zaken is als volgt:

  • Het proces is goed op gang en alle verzoeken, zowel geïnitieerd door medewerkers als door managers, worden bekeken.
  • Er zijn op dit moment iets meer dan 700 verzoeken ingediend. Het zijn door managers aangedragen verzoeken, mogelijk structurele aanpassingen in functiefamilies en de individuele verzoeken tot herbeoordeling.
  • Een aantal managers en medewerkers wordt uitgenodigd voor gesprekken met externe functiewaarderingspecialisten van Korn Ferry.
  • De medewerker moet uiterlijk aanstaande dinsdag 26 maart het verzoek tot herbeoordeling in hebben gediend. Is de medewerker ingedeeld in een functiefamilie die nu wordt onderzocht, dan kan er geen individueel verzoek worden ingediend. Als het onderzoek is afgerond krijgt de medewerker nog een termijn van twee weken voor een eventueel individueel verzoek.
  • De volgende functiefamilies worden onderzocht: Capital & Treasury, Actuary, Business Control, Financial Reporting, Accounting, Tax, Audit, Risk Management, Communication Specialist, Legal, Compliance, Procurement, DevOps Infrastructure, DevOps Applications and Data Intelligence.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Of delen van informatie  met De Unie? Stuur een e-mail naar inge.de.vries@unie.nl of harma.pethke@unie.nl.