De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NN Group en Delta Lloyd: Akkoord over correctieproces functieplotting lijkt mogelijk

Op vrijdag 15 februari 2019 heeft De Unie intensief gesproken met de werkgever. We spraken over het correctieproces voor de functieplotting. Dit gesprek is in een goede sfeer verlopen. De intentie is om er samen uit te komen. Voor De Unie is het inrichten en doorlopen van een zorgvuldig correctieproces een voorwaarde om tot een cao-akkoord te kunnen komen. Het zal duidelijk zijn dat wij het proces moeten kunnen controleren en dat het voldoende onafhankelijk en betrouwbaar moet zijn.

Proces

We kunnen het correctieproces jammer genoeg nog niet presenteren. Maar we verwachten dat er een correctieproces komt met steun van de vakorganisaties.

We zijn het eens over de hoofdlijnen van het correctieproces. Deze hoofdlijnen gaan over het melden en identificeren van fouten in de functieplotting en een consistente beoordeling daarvan. Er moet ook ruimte zijn om oplossingen buiten het huidige frame van het functiehuis te zoeken. We moeten het nog eens worden over enkele details. We hebben nog geen tekst waarin het proces wordt geformaliseerd. Daar wordt ook nog aan gewerkt.

Cao-onderhandelingen

Het is de bedoeling om op 27 februari 2019 de cao-onderhandelingen te hervatten. Vanuit De Unie hebben we de leden gevraagd om aan te geven waar hun prioriteiten liggen. Dit is de basis voor onze inzet bij de onderhandelingen. Binnenkort kunnen we hierover meer vertellen.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Of delen van informatie met De Unie? Stuur een mail naar: inge.de.vries@unie.nl of harma.pethke@unie.nl.