De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NN Group en Delta Lloyd: Artikel NRC Handelsblad

Op zaterdag 9 maart 2019 stond er in het NRC Handelsblad een artikel over NN en haar Centrale Ondernemingsraad (COR). In dit artikel wordt gesproken over de meningsverschillen binnen de COR en wordt de suggestie gewekt dat de totstandkoming van het functiehuis in een, voorzichtig uitgedrukt, ‘’mistige sfeer’’ plaats heeft gevonden. Veel leden hebben aan De Unie gevraagd om te reageren op dit artikel.

Centrale ondernemingsraad

In de reactie van de werkgever wordt gesteld dat het gaat om een interne aangelegenheid van de COR. Dat is in onze ogen niet het geval. De Unie wil dit graag bespreken met de werkgever. We hebben een gesprek op korte termijn hierover aangevraagd. Ook willen wij de rapportages van het interne onderzoek inzien. In het artikel van NRC worden ook over deze rapportages mededelingen gedaan die naar onze mening besproken moeten worden.

NN heeft in het interne bericht het volgende aangegeven. ‘’Naar aanleiding van een melding is over een langere periode, door verschillende daartoe ingerichte onafhankelijke organen tot aan het hoogste niveau binnen ons bedrijf uitgebreid onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek is niet gebleken van onregelmatigheden’’. De Unie pleit voor een onafhankelijk onderzoek, zodat mede het interne onderzoek getoetst kan worden. Het is niet goed voor het bedrijf, de medewerkers, de medezeggenschap, de klanten en de aandeelhouders dat dit op straat ligt. Zo snel mogelijk helderheid maakt aan alle onzekerheid, zeker voor de mensen genoemd in het artikel, een einde. NN heeft nog niet gereageerd op het voorstel van een onafhankelijk onderzoek.

Nieuwe functiehuis

In het artikel van het NRC wordt ook gesproken over de totstandkoming van het nieuwe functiehuis.

  • In de cao van NN (2016-2018) waren afspraken gemaakt over de totstandkoming van een nieuw functiehuis. De daaropvolgende overname van Delta Lloyd eind 2016 was uiteraard een complicerende factor. De Unie heeft uitvoering gegeven aan de cao-afspraak.
  • De Unie heeft de claim van de COR dat zij instemmingsrecht hadden, erkend. Wij waren uiteraard bereid om het nieuwe functiehuis te ontwikkelen in een tripartiet overleg met werkgever, vakorganisaties en COR.
  • De COR heeft om haar moverende redenen afgezien van dit instemmingsrecht. Dit mocht de COR uiteraard doen.

De keuze voor het Industrial Insurance Model van HAY is uiteindelijk gemaakt met instemming van De Unie. Het Industrial Insurance Model van HAY was op dat moment relatief nieuw. Dit gaf enerzijds een goede kans om een functiehuis te bouwen waar de organisatie nog jaren mee vooruit kan. Anderzijds was het ook een uitdaging. Onze deskundigen zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en hebben hier veel tijd in gestoken. We staan achter het nieuwe functiehuis, maar we constateren dat het model op onderdelen nog niet volledig past op de organisatie van NN. In het correctieproces moeten deze problemen worden opgelost.

Wij betreuren we het dat zoveel onrust is ontstaan over het functiehuis.