De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NN Group cao-onderhandelingen verslag

Pensioen en nieuw salarisgebouw

Het verslag van de afgelopen cao-onderhandelingen is hieronder te lezen. We hebben twee dagen cao-overleg achter de rug. We hebben weer gesproken over het nieuwe salarisgebouw en pensioen. We hebben wel belangrijke stappen gemaakt, maar zijn nog niet zover dat we al inzicht in het waarschijnlijke eindresultaat kunnen geven.

Pensioen

Voor het pensioenfonds Delta Lloyd en het pensioenfonds NN-Group zijn er verschillenden looptijden. We zijn tot de conclusie gekomen dat de tijd te kort is om op 1 januari 2019 een nieuwe pensioenregeling voor alle medewerkers overeen te komen.

We hebben daarom afgesproken dat er in ieder geval een regeling moet worden afgesproken met de looptijd van één jaar. Wat De Unie betreft houdt dit in dat we zo dicht mogelijk bij de huidige situatie blijven. Wij zetten in op het laten doorlopen van de Delta Lloyd pensioenregeling. De looptijd van deze uitvoeringsovereenkomst loopt immers door tot 31 december 2019. En voor de NN-Group medewerkers streeft De Unie naar een pensioenregeling die zoveel mogelijk lijkt op de huidige pensioenregeling. Dan zouden we vlot afspraken kunnen maken met het CDC-pensioenfonds. We houden als alternatief open dat we de pensioenregeling die moet ingaan op 1 januari 2020 nu uitonderhandelen, maar dit heeft niet de hoogste prioriteit.
Nieuwe salarisgebouw

We hebben gesproken over het nieuwe salarisgebouw. Dit vergt veel tijd omdat de belangen van de werknemers hier erg groot zijn. NN-Group heeft voorgesteld om de salarislijn van de Mediaan Algemene Markt gemeten door Korn Ferry Hay te volgen. Voor De Unie is dit onbespreekbaar. Wij hebben geen grip en geen controle op deze benchmark. Deze salarislijn ligt heel wat lager dan de huidige salarislijnen van NN-Group en van Delta Lloyd.

Bovenschalig betekent dat het huidige inkomen hoger is dan het maximum van de nieuwe salarisschaal waar de medewerker in zou vallen. De Unie wil een gemiddelde nemen van het huidige salarisgebouw van NN-Group en Delta Lloyd. Ook dan zullen er al veel medewerkers een inkomen hebben dat hoger is dan hun salarisschaal door de invoering van het nieuwe functiehuis. De werkgever vindt de salarislijn die wij voorstellen te hoog. We hebben wel bereikt dat de werkgever wil onderhandelen over de salarislijn.

Bovenschaligheid

We hebben over het salarisgebouw en over salarislijnen gesproken, maar daar lijken we niet verder mee te komen. We hebben daarom afgesproken om te onderzoeken of we wel overeenstemming kunnen krijgen over de bovenschaligheid. Het gaat dus om de toeslag die een medewerker heeft omdat hij/zij een persoonlijk salaris heeft dat hoger is dan het maximumsalaris van de salarisschaal. De uitkomsten zullen we in het volgende overleg bespreken.

De Unie wil onderscheid maken tussen de bovenschaligheid die ontstaat door de invoering van het nieuwe functiehuis. Hiervoor moeten we afspraken maken in de cao. En we hebben te maken met medewerkers die al langer een salaris hebben dat hoger is dan hun huidige salarisschaal maximum. Over deze bovenschaligheid zijn al eerder afspraken in de cao gemaakt. De Unie wil deze eerdere afspraken niet zomaar doorkruisen. De werkgever had voorgesteld de persoonlijke toeslagen af te kopen. Dit voorstel is van tafel.

Hoe verder

Zorgwekkend is dat we aan een aantal onderwerpen nog niet toegekomen zijn. Het sociaal plan en duurzame inzetbaarheid zijn nog niet aan de orde geweest. De Delta Lloyd en NN-Group cao moet op alle artikelen vergeleken worden. De werkgever heeft een klemmend beroep gedaan op vakorganisaties om extra inspanning te leveren. Als we vóór 1 januari 2019 een cao willen sluiten dan is deze extra inzet nodig. Uiteraard is het ook het doel van De Unie om voor deze datum een akkoord te sluiten.

Het overleg gaat verder op 6 en 7 november 2018.

Maand van de vakbond, maak een collega gratis lid!!!

Deze maand is de maand van de vakbond. Maak een collega Unie-lid in deze belangrijke tijd van de onderhandelingen over een nieuwe cao en sociaal plan. Ook zij kunnen dan hun stem laten horen. NN vindt dit ook belangrijk en betaalt het eerste jaar lidmaatschap voor nieuwe leden.

Een mening of reactie willen geven? Neem contact met De Unie op via e-mail: inge.de.vries@unie.nl of harma.pethke@unie.nl.