De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NN Group cao-onderhandelingen

Hierbij weer een update van het cao-overleg. We hebben deze keer vooral over het salarisgebouw gesproken. Dit is een heel belangrijk onderwerp voor alle medewerkers. 

Waarom moet er een nieuw salarisgebouw komen?

Eind 2017 zijn de medewerkers geplot in het nieuwe functiehuis en hebben toen een tweede functienaam gekregen. Het salaris is hetzelfde gebleven op basis van de oorspronkelijke functie. Maar bij een reorganisatie is de plaatsing afhankelijk van de nieuwe tweede functienaam. Het nieuwe salarisgebouw koppelen we aan het nieuwe functiehuis. Dus straks is de tweede nieuwe functie bepalend. Bepalend voor het werk dat een medewerker gaat doen en bepalend voor het inkomen. Dit gaat dus iedereen aan.

Hoe ziet het nieuwe salarisgebouw eruit?

We weten nu nog niet hoe het nieuwe salarisgebouw eruit zal gaan zien. Daar moet nog over onderhandeld worden. NN Group heeft in haar voorstellenbrief gezegd, (zie SAM) te willen aansluiten bij de Algemene Markt Nederland. Het voorstel van NN betekent dat meer dan de helft van alle medewerkers opeens een veel te hoog salaris zou hebben en dat dit dus gecorrigeerd moet worden. Uiteraard gaan we daar niet mee akkoord. Overigens, dit is het eerste voorstel van NN Group. We gaan er maar vanuit dat er wel onderhandelruimte is.

Wat vindt De Unie?

De Unie vindt dat NN Group zich niet met de mediaan van de algemene markt kan vergelijken. In de benchmark van NN Group zitten ook schoonmaakbedrijven, reisbureaus en detailhandelsbedrijven. Dit zijn de sectoren met de laagste salarissen in Nederland. NN presenteert zichzelf als bedrijf dat bij de top behoort. Daar horen ook top arbeidsvoorwaarden bij. De Unie wil in de benchmark de bedrijven opnemen die echt met NN concurreren op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld de 25% bedrijven die het best betalen.

Bovenschalig?

Ook dit is nog onderwerp van de onderhandelingen. Iedereen kan ook nu bovenschalig zijn, het salaris is dan hoger dan het salaris dat maximaal bij de schaal hoort. Voor sommige medewerkers geldt volgens de huidige cao-afspraken, dat hun bovenschalig salaris wordt afgebouwd. Voor andere medewerkers geldt dat ze hun salaris behouden maar geen collectieve loonstijging krijgen en daarmee afbouwen. Anderen krijgen de collectieve salarisverhoging over hun volledige salaris. Het hangt dus af van de afspraken die gemaakt zijn.
Ook voor de nieuwe functies en het nieuwe salarisgebouw moeten afspraken gemaakt worden.

Functiegebouw

Een functiegebouw heeft als doel om gelijkwaardige functies ook gelijk te belonen. Dat is een goed doel dat De Unie onderschrijft. Maar we vinden niet dat medewerkers in de situatie mogen worden gebracht dat ze salaris moet inleveren. Dat kan alleen als een medewerker er zelf voor kiest om een lager betaalde functie te accepteren.

Er kunnen nog andere vraagstukken gaan spelen. Er zijn nu ook persoonlijke toeslagen en daar horen afspraken bij. Sommige afspraken kunnen wij in de cao veranderen, als we dat willen. Andere afspraken zijn zo geformuleerd en vastgelegd dat wij er in de cao niet aan kunnen komen. Hier is nog niet voldoende onderzoek naar gedaan.

Maand van de vakbond

Deze maand is de maand van de vakbond. Word ook lid in deze belangrijke tijd van onderhandelingen over een nieuwe cao en sociaal plan. Nieuwe leden kunnen dan hun stem laten horen. NN vindt dit ook belangrijk en betaalt het eerste jaar lidmaatschap voor nieuwe leden. Na dat jaar stopt het lidmaatschap automatisch. We hopen natuurlijk dat iedereen ook lid blijft! Aanmelden kan op: https://www.unie.nl/jouw-werkgever/nn-group.

Het volgende overleg is op 24 en 25 oktober 2018.

Een mening geven of andere zaken delen, neem contact met De Unie op via e-mail: inge.de.vries@unie.nl of harma.pethke@unie.nl.