De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nieuwe grote ontslaggolf op komst bij lokale Rabobanken?

Het Financiële Dagblad (FD) heeft ons vrijdag 23 februari 2018 verrast met de aankondiging dat er concrete plannen ter besluitvorming liggen bij de Algemene Ledenvergadering van de Rabobank (ALR), waarmee de lokale banken wederom hard worden geraakt in hun dienstverlening én formatie. Een samenvatting van de voorgenomen plannen is te vinden op de website van het FD en bij BNR. Duizenden banen staan de komende tijd weer op de tocht! Wat een waanzinnig aantal medewerkers zit weer in spanning of hij/zij wel of niet de eigen baan houdt en/of moet gaan reizen!

Meer informatie gevraagd

De Unie had graag meer over de plannen willen weten van de bank voordat dit via het FD naar buiten is gekomen. De vraag om meer informatie is ook al aan de bank gesteld. Maandag 26 maart 2018 hebben we weer een periodiek overleg met HR Nederland staan. Voor die tijd willen we uiteraard meer weten van de plannen als deze begin maart ook door de ALR zijn behandeld.

Verschuiving

De ALR moet er formeel nog een besluit over nemen maar als ze dit doen, is het niet alleen een nieuwe drastische reductie van banen maar ook een grote verschuiving van personeel. Wie er nu bij één van de te reduceren 78 lokale banken werkt, moet dan gaan reizen naar één van de twaalf regionale kantoren om de bank digitaal 7 dagen per week 24 uur per dag open te laten zijn. Dat betekent reizen als je jouw baan mag houden en op een regionaal kantoor geplaatst wordt.

Voorbereiden

De Unie wil jou graag voorbereiden op de toekomst door je inzicht te geven in jouw talenten en mogelijkheden. De kans is immers groot dat jij je baan kwijtraakt of niet staat te springen om te gaan reizen naar een regionaal kantoor. Wat is mijn positie op de arbeidsmarkt? Hoe weet ik waar ik sterk in ben en mijzelf verder in kan ontwikkelen? Vragen die we graag met jou willen beantwoorden om jou het ‘stuur in eigen handen te geven’. Kijk op onze vernieuwde website waar je onze unieke en vernieuwde loopbaanscan vindt die je met behulp van het ontwikkelbudget kan financieren. De link is https://www.unieconsultancy.nl/werkgever/rabobank/. We helpen je graag!

Sociaal plan

Als de plannen doorgaan, dan zullen er adviesaanvragen en reorganisaties volgen. We hadden bij de onderhandelingen in 2016 voor een nieuwe cao en nieuw sociaal plan al voorzien dat de bank nog wel een paar jaar door zou gaan met het reduceren van banen. Daarom hebben we toen bewust ingezet op een langlopend sociaal plan tot en met 2020 en minder op loon. Broodnodig dus…..

Lid worden

Jij bent al lid en weet dat wij jouw persoonlijke adviseur voor je kunnen zijn. Met de komende onzekerheid is een dergelijke adviseur ook voor jouw collega interessant. Stuur deze nieuwsbrief dan ook door aan je collega’s en laat ze kijken naar de ledenvoordelen via https://www.unie.nl/word-lid. Voor ieder lid dat jij aanbrengt, krijg je ook nog eens cadeaubon van Bol.com ter waarde van € 12,50!

Next Steps

Denk je ook weleens na over je toekomst bij de Rabobank? Of heeft de bank je boventallig verklaard? Ben je Actief Mobiel? Misschien ben je toe aan iets nieuws? Vakbond De Unie organiseert Next Steps informatiebijeenkomsten voor alle Rabobankmedewerkers. Op jouw verzoek komen we bij je eigen Rabobank langs om uitleg te geven over uiteenlopende onderwerpen als de cao, het sociaal plan en het Strategisch Kader 2020. We informeren je over de loopbaanscan, de ontslagvergoeding, relocatie en de vaststellingsovereenkomst (VSO). Waar liggen je kansen op de arbeidsmarkt? Maar natuurlijk bepaal jij waar het over moet gaan.

Jouw mening/Vragen?

Wat vind jij van de voorgenomen plannen? Ik verneem graag jouw mening via mijn e-mailadres emanuel.geurts@unie.nl. Je kunt me uiteraard ook bellen op 06-52522074.