De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nieuw minimumloon vanaf 1 juli

Tot 2017 hadden werknemers van 23 jaar en ouder recht op het volledige wettelijk minimumloon. Was je jonger, dan kreeg je daar een vast percentage van. Toen besloot de overheid om die leeftijd stapsgewijs te verlagen naar 21 jaar, en het vaste percentage te verhogen. Op 1 juli 2017 werd de eerste stap gezet, op dezelfde dag in 2019 volgt de tweede. Waar heb je op welke leeftijd minimaal recht op?

Wat veranderde er in 2017? En wat gaat er nog veranderen?

Tot 2017 had je recht op het volledige wettelijk minimumloon als je 23 jaar of ouder was. Op 1 juli van dat jaar werd de leeftijd verlaagd naar 22 jaar. Bovendien kregen 18-, 19-, 20- en 21-jarigen vanaf die dag een hoger percentage van het minimumloon. De volgende stap op 1 juli 2019 verlaagt de leeftijd verder naar 21 jaar, en verhoogt het percentage voor 18-, 19- en 20-jarigen verder. Het overzicht kwijt? Check de tabel.

Tabel stappenplan minimumloon

Redenen voor deze verandering

Waarom verlaagt de overheid de leeftijd waarop je recht hebt op 100 procent van het wettelijk minimumloon? Nou, onder meer vanwege deze paar redenen:

  • De wettelijke onderhoudsplicht van ouders voor hun kind loopt tot 21 jaar; daarna moet het kind in zijn of haar eigen onderhoud voorzien.
  • Jongeren van 21 en 22 jaar wonen steeds vaker op zichzelf en hebben hogere kosten dan leeftijdsgenoten die nog thuis wonen.
  • Werkgevers baseren het salaris van hun werknemers steeds vaker op opleiding en ervaring, minder op leeftijd. De jeugdloonschaal zien we uit steeds meer cao’s verdwijnen.
  • Veel 21-jarigen hebben al een diploma en werken fulltime.
  • Een lager minimumloon strookt niet met het ‘gelijke werkzaamheden, gelijk beloond’-principe.
  • In veel andere landen hebben 21-jarigen al recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Wat betekenen de veranderingen voor werkgevers?

Werkgevers krijgen te maken met hogere loonkosten, wat weer gevaren met zich meebrengt voor de werkgelegenheid van jongeren. De overheid heeft geprobeerd dit risico te verkleinen met een stapsgewijze verlaging. Zo krijgen werkgevers ruim de tijd om in te spelen om de nieuwe situatie. Bovendien is het in sommige situaties mogelijk om een deel van de loonkosten terug te krijgen via de compensatieregeling ‘lage-inkomensvoordeel’ (LIV).

Tabel bruto minimumloon per maand, week en dag per 1 juli 2019

 

Vragen?

Heb je hier nog vragen over? Neem contact op met de specialisten van De Unie, zij helpen je graag verder. Bel of mail ons via 0345 851 963 of sc@unie.nl.