De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nevenwerkzaamheden

Je kent het wel: een uit de hand gelopen hobby waar je stiekem best veel tijd aan besteed. En weekenden die je bezig bent als vrijwilliger op de sportclub. Of al die avonduren die je spendeert aan het opzetten van je eigen bedrijf. Dit zijn allemaal voorbeelden van (neven)werkzaamheden die je naast je baan kunt uitvoeren. Heb je er wel eens over nagedacht hoe je werkgever tegen deze werkzaamheden aankijkt en of je verplicht bent om hier melding van te maken? Maakt het daarbij nog verschil of het om betaalde of vrijwillige werkzaamheden gaat? In deze blog vertellen we je meer over nevenwerkzaamheden.

Wat zijn nevenwerkzaamheden en wanneer dien je deze bij werkgever te melden?

Nevenwerkzaamheden zijn werkzaamheden (betaald of onbetaald) die de werknemer naast zijn baan kan verrichten. De werknemer is in principe verplicht melding te maken van nevenwerkzaamheden die een goede functievervulling in de weg kunnen staan. Om discussie met de werkgever te voorkomen kun je overwegen om altijd melding te maken van nevenwerkzaamheden. Het kan daarbij gaan om vrijwilligerswerk, een andere parttime baan of een eigen bedrijf dat je na werktijd runt. Ook van het uitoefenen van een bestuursfunctie kan het verstandig zijn om melding te maken.

Kan de werkgever het verrichten van nevenwerkzaamheden verbieden?

In beginsel heeft de werkgever geen zeggenschap over wat ja als werknemer in privé doet. Soms kan de werkgever echter toch nevenwerkzaamheden verbieden. Redenen hiervoor kunnen zijn dat er sprake kan zijn van belangenverstrengeling (indien je werkzaam bent bij een concurrent), dat de werkgever imagoschade op kan lopen of dat je niet meer goed functioneert wegens de vele uren die je bezig bent met de nevenwerkzaamheden. Bij de vraag of het verbod geoorloofd is moet het belang van de werkgever worden afgewogen tegen het belang van de werknemer. Als je twijfelt of het verbod geoorloofd is, dan kun je altijd contact met De Unie opnemen.

Mogen nevenwerkzaamheden altijd worden uitgevoerd indien ze niet expliciet zijn verboden?

Indien er geen verbod op nevenwerkzaamheden overeengekomen is, kan de werknemer over het algemeen gewoon nevenwerkzaamheden verrichten. Tenzij de nevenwerkzaamheden ingaan tegen het goed werknemerschap. Een werknemer gedraagt zich niet als een ‘goed werknemer’ indien de werknemer de werkgever concurrentie aandoet of zijn werk niet meer naar beste vermogen kan verrichten. Dat doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de werknemer telkens uitgeput op het werk verschijnt door het verrichten van te veel werk in de avonduren of in het weekend.

De werkgever mag, bij substantiële nevenwerkzaamheden, van een werknemer verlangen op voorhand schriftelijk toestemming te vragen voor het verrichten van nevenwerkzaamheden. Vaak is er een verbod op nevenwerkzaamheden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, de CAO of in een personeelshandboek. Het uitgangspunt is dan dat je geen nevenwerkzaamheden mag verrichten, tenzij de werkgever toestemming verleend. Indien de werkgever zijn toestemming heeft gegeven, dan kan hij deze slechts intrekken op grond van bijzondere omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien er sprake is van gewijzigde omstandigheden bij de werkgever waardoor het niet meer van hem gevergd kan worden dat hij zijn toestemming handhaaft.

Wat zijn de consequenties van het overtreden van het verbod?

Vaak wordt op het overtreden van het verbod een boete gesteld. Die moet worden betaald indien er toch nevenwerkzaamheden worden uitgevoerd. Het kan ook zo zijn dat het overtreden van het verbod dermate ernstig is, dat er ontslag volgt. In extreme gevallen kan dat zelfs ontslag op staande voet zijn. Goed is om altijd in overleg te blijven met de werkgever, zeker als je twijfels hebt of hetgeen je aan nevenactiviteiten verricht passend is bij jouw functie.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je hierbij helpen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963 en je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl