De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Neptune ledenvergadering

Kantoorsetting

Er is de afgelopen jaren veel gebeurd bij Neptune. Eerst de reorganisatie en daarna hebben de COVID-maatregelen veel gevraagd van de medewerkers. Ook de komende tijd zal jouw werkgever veel van je blijven vragen. De verwachting is namelijk dat het werk weer zal aantrekken.

Duurzame inzetbaarheid
Het is uiteraard de bedoeling dat je dit op een goede en gezonde manier vol kunt blijven houden. Wij willen daarom met Neptune afspraken maken over gezond ouder worden en over de vervanging van collega’s die gaan vertrekken, of al zijn vertrokken.

AVR
Een groot deel van onze achterban heeft gekozen voor het career frame work. Dat geldt niet voor iedereen. Een deel van de medewerkers valt daarom nog onder de arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) van Neptune.

Nadat het sociaal plan was afgesloten, bleek er geen ruimte om met jouw werkgever over arbeidsvoorwaarden te spreken. Ondertussen hebben we Neptune hierover weer benaderd.

Neptune heeft een voorstel gedaan voor de loonsverhoging van de AVR die wij graag aan jou en je collega’s willen voorleggen. Omdat we niet tot een akkoord over de loonsverhoging kwamen, hebben we geprobeerd aanvullende afspraken te maken over het ouderenbeleid. Dat is niet gelukt. Neptune maakt de afspraken over het ouderenbeleid liever met de OR. Daarnaast heeft Neptune ondertussen eenzijdig besloten de voorgestelde AVR-verhoging door te voeren zonder onze goedkeuring.

Uitnodiging ledenvergadering
Om gezamenlijk op te trekken en ons niet uit te laten spelen, willen we samen met FNV een achterbanraadpleging organiseren. Het eerste onderwerp daarin is het ouderenbeleid en direct aansluitend willen met de desbetreffende leden in overleg over de AVR.

We nodigen je daarom uit om deel te nemen aan de gezamenlijke digitale (via Teams) ledenvergadering op donderdag 20 mei 2021 om 11:00 uur. Het eerste uur zal gaan over het ouderenbeleid. Vanaf 12:00 uur zullen we het vervolg van de AVR bespreken.

Onze leden hebben de link om deel te nemen aan het overleg per mail ontvangen.

Nieuwe belangenbehartiger De Unie
Onze belangenbehartiger bij Neptune was Albert Meeuwissen. Albert heeft De Unie verlaten en is directeur geworden van een opleidingsinstelling. Ik heb de portefeuille van Albert overgenomen. Eerst voorlopig, en vanaf 11 mei 2021 definitief. Mijn naam is Hans Korver. Ik ben bereikbaar via hans.korver@unie.nl en op 06 – 5252 2073.