De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nayak: Uitslag hoofdelijke stemming nieuw rooster

Op vrijdag 25 mei 2018 zijn er drie bijeenkomsten geweest waarin je kon stemmen over het nieuwe 4-4-rooster. Het verschil met het vorige voorstel van het 4-4-rooster, is dat het rooster nu drie opties kent Daar kun je uit kiezen. In dit bericht informeer ik je over de uitslag van de stemming.

Uitslag stemming nieuw voorstel 4-4-rooster

Niet iedereen kon aanwezig zijn bij de stemmingsrondes op 25 mei 2018 . Daarom ontvang je de uitslag van de stemming via dit bericht.

Bijna iedereen die mocht stemmen, heeft ook gestemd. Het nieuwe rooster is met een ruime meerderheid aangenomen. Er was 1 tegenstem, de rest (97%) heeft voor gestemd.

Dat betekent dat Nayak het rooster gaat invoeren. De werkgever zal de medewerkers vragen hun keuze uit één van de drie varianten schriftelijk te bevestigen. Nayak zal deze keuze in haar personeelsdossier opnemen.

Invoeren nieuw rooster

Daarnaast heeft Nayak de wens om het rooster per 1 juni 2018 al in te voeren. De invoeringsdatum is niet iets dat Nayak met de vakbonden hoeft af te stemmen. Wel is de cao Metalelektro van toepassing. Daarin staat dat een nieuw rooster pas na 14 dagen voor het in werking treden van dat rooster mag worden ingevoerd door de werkgever.

Desondanks mag een werkgever wel aan zijn werknemers vragen om het rooster eerder in te voeren. Medewerkers hoeven niet in te stemmen met dit verzoek, maar het mag wel. Als een meerderheid van de medewerkers niet instemt met het verzoek, mag Nayak het rooster op zijn vroegst op 9 juni 2018 invoeren. De werkgever zal zijn verzoek om het rooster per 1 juni in te voeren via mail aan de medewerkers voorleggen.

Vragen of opmerkingen?

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met Hans Korver  op. Hij is te bereiken via hans.korver@unie.nl of op 06 – 52 52 20 73.