De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nayak Aircraft Services: Vakantiegeld en stemming nieuw rooster

Onlangs hebbem de leden hun stem kunnen uitbrengen over het verzoek van Nayak om het vakantiegeld in drie termijnen te betalen. Lees in deze nieuwsbrief de uitslag van de stemming. Daarnaast zijn de leden opgeroepen om te stemmen over het nieuwe ploegenrooster.

Uitslag stemming gespreide betaling vakantiegeld

De leden van De Unie hebben in overgrote meerderheid ingestemd met het voorstel van Nayak. De stemverhouding bij de andere vakbonden lag wezenlijk anders. In zijn totaliteit heeft tweederde van de leden die gestemd hebben, ingestemd met het voorstel van de directie.

De Unie en haar collega-bonden realiseren zich dat deze uitslag sommige medewerkers in een financieel lastige positie kan brengen. Er is daarom met Nayak afgesproken dat medewerkers voor wie dit aantoonbaar geldt, zich kunnen melden bij Nayak. Nayak probeert in dat geval een maatwerkoplossing te vinden voor de desbetreffende medewerker.

Stemming nieuw rooster

Leden hebben waarschijnlijk van de directie of via een collega vernomen dat Nayak het huidige 6-4-rooster wil wijzigen. Er is meer bezetting in de nacht nodig en minder overdag.

Het nieuwe rooster dat Nayak oorspronkelijk heeft voorgesteld, kon niet op instemming rekenen van de OR (ondernemingsraad) en van de vakbonden. De Unie, haar collega-bonden en de OR hebben daarom nagedacht over een alternatief. Een alternatief dat tegemoetkomt aan de wens van Nayak en minder nachtdiensten bevat dan het oorspronkelijke voorstel van Nayak. De OR heeft dit alternatief verder uitgewerkt en hier en daar gepolst bij een aantal medewerkers. Over dit alternatief hebben de vakbonden, in samenspraak met de OR, op 25 april 2018 onderhandeld met de werkgever.

Er is helaas niet tot een onderhandelingsresultaat gekomen. De vakbonden kunnen zich vinden in het 4-op-4-af-rooster dat nu voorligt. Maar we hebben over de ploegentoeslag geen overeenstemming bereikt. Nayak heeft aangegeven geen financiële ruimte te hebben voor een hogere ploegentoeslag. Daarom heeft de werkgever een eindbod gedaan waarover een stem uitgebracht kan worden.

Wat houdt het eindbod in?

  • Het rooster is niet helemaal 4-op-4-af. Dat komt omdat het totaal aantal gewerkte uren per jaar in dat geval minder is dan het aantal uren dat een medewerker met een fulltime-contract zou moeten werken. Het gaat om 103 uren minder dan het aantal uren dat in de cao Metalektro is opgenomen.
  • Nayak wil gecompenseerd worden voor de 103 uren dat een medewerker niet werkt, maar er wel voor betaald wordt. We hebben uitonderhandeld dat een medewerker geen 103 uren hoeft te compenseren, maar 70 uren. Dat maakt dat er per jaar 7 extra diensten zijn ingeroosterd in het 4-op-4-af-rooster. De OR heeft met de directie afgestemd wat de beste momenten zijn voor deze extra diensten.
  • Het rooster waarover de leden een stem kunnen uitbrengen. Het rooster is hier te lezen (om het rooster goed te kunnen lezen, vergroot je de weergave naar minimaal 200%).
  • Omdat een medewerker in het nieuwe rooster 33 uren minder werkt dan volgens contract, heeft dit effect op de hoogte van de ploegentoeslag. Een andere optie is om het basissalaris te verlagen. De Unie en haar collega-bonden hebben zich sterk tegen deze optie uitgesproken. Een lager basissalaris heeft namelijk direct effect op de pensioenopbouw en voor allerlei toeslagen.
  • Nayak heeft voor de ploegentoeslag een eindbod neergelegd van 24,5%. Dat is lager dan de 24,7% die Nayak nu voor het 6-4-rooster betaalt. Dat heeft dus te maken met de 33 uren die een medewerker minder werkt dan in zijn/haar contract staat.

De Unie is tevreden dat Nayak heeft bewogen in de onderhandelingen. Het oorspronkelijke bod van Nayak voor de ploegentoeslag in combinatie met de compensatie-uren was behoorlijk minder. Ook zijn we tevreden dat Nayak is meegegaan in het alternatief dat de OR en de vakbonden hebben ontwikkeld voor het oorspronkelijke nieuwe rooster dat Nayak voorstelde. Het rooster dat nu voorligt is minder zwaar dat het oorspronkelijke plan.

De Unie is niet helemaal tevreden over de hoogte van de ploegentoeslag. Die had wat ons betreft iets hoger moeten zijn.

Breng stem uit!

De leden hebben bericht ontvangen om te stemmen op de combinatie rooster-ploegentoeslag.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit bericht? Neem dan contact op met Hans Korver per e-mail of bel  06-52522073.