De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nayak Aircraft Services: Uitslag stemming gespreide betaling vakantiegeld

De leden van De Unie hebben hun stem kunnen uitbrengen over het voorstel van Nayak om het vakantiegeld 2019 gespreid te betalen. In dit bericht lees je de uitslag van deze stemming.

Uitslag stemming gespreide betaling vakantiegeld 2019

De meerderheid van de Unie-leden die hun stem hebben uitgebracht, hebben tegen het voorstel gestemd. Ook onder de FNV-leden was er geen meerderheid voor het voorstel.

Dit betekent dat Nayak niet kan afwijken van de cao Metalelektro, en dus het vakantiegeld niet na 30 juni 2019 kan betalen.

En nu?

Nayak heeft aangegeven dat ze met elke medewerker in gesprek gaat om te bekijken of medewerkers op individuele basis toch willen meewerken aan een gespreide betaling van het vakantiegeld. Een werkgever en een werknemer kunnen altijd individuele afspraken maken over arbeidsvoorwaarden naast de bepalingen die in de cao zijn opgenomen. Mits dit gebeurt met wederzijdse toestemming.

Dus als Nayak bij jou als medewerker met een dergelijk voorstel langskomt, kun je daaraan meewerken. Maar dat hoeft niet. Als je er niet aan wilt meewerken, gelden de bepalingen die in de cao Metalelektro zijn opgenomen. Dat betekent dat Nayak het vakantiegeld uiterlijk op 30 juni 2019 aan de medewerkers moet betalen.

Vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met me op. Je kunt me bereiken via hans.korver@unie.nl of bel 06-52 52 20 73.