De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nayak Aircraft Services: Stemming over gespreide betaling vakantiegeld

In 2017 en 2018 heeft Nayak het vakantiegeld in drie termijnen aan de medewerkers betaald. De bedoeling was eigenlijk dat dit in 2019 niet zou gebeuren. Maar door een behoorlijke financiële tegenvaller in oktober en november 2018, heeft Nayak de wens om in 2019 het vakantiegeld opnieuw in drie termijnen aan de medewerkers te betalen. Nayak is namelijk nog niet voldoende hersteld van de financiële tegenvaller van eind 2018.

Stemming gespreide betaling vakantiegeld 2019

Volgens de cao Metalelektro mag de werkgever het vakantiegeld in termijnen betalen. Maar niet als de betalingen na 1 juli 2019 plaatsvinden. Daarvoor is toestemming van de vakbonden nodig. Het voorstel van Nayak is om het vakantiegeld in drie gelijke delen te betalen eind mei, eind juni en eind juli. Net als vorig jaar geldt ook nu dat als de medewerkers door de gespreide betaling aantoonbaar financieel gezien in een lastige situatie terecht komen, ze hierover contact kunnen opnemen met HR. Nayak zoekt dan samen met de medewerker naar een maatwerkoplossing.

De leden van Nayak hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over het voorstel van Nayak.

Zodra de uitslag bekend is, worden de Unie-leden hierover geïnformeerd.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met de belangenbehartiger op via hans.korver@unie.nl of bel 06-5252 2073.