fbpx
De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nayak Aircraft Services: Nieuw rooster en andere afspraken periodiek overleg

De stemming over het nieuwe 4-4-rooster is afgerond. In dit bericht verdere informatie over de uitslag van de stemming. Er heeft er op 16 mei 2018 een periodiek overleg plaatsgehad tussen Nayak en de vakbonden. In dat overleg zijn verschillende onderwerpen besproken. Lees onderstaand de afspraken die op 16 mei 2018 met elkaar zijn gemaakt. De Unie-leden hebben hiervoor ook al een uitnodiging voor de ledenbijeenkomst op vrijdag 25 mei 2018 ontvangen.

Uitslag stemming nieuw rooster

Een ruime meerderheid van de leden van De Unie, FNV en CNV heeft zijn stem uitgebracht over het nieuwe rooster. Alle stemmen bij elkaar opgeteld is de uitslag: 15% voor, 85% tegen.

Veel leden hebben op ons verzoek een toelichting gegeven over de stem die ze hebben uitgebracht. Daaruit blijkt dat een overgrote meerderheid op zich kan instemmen met het 4-op-4-af-rooster. Maar bijna iedereen is niet tevreden over de hoogte van de daaraan gekoppelde ploegentoeslag van 24,5%. Ongeveer een derde van de leden die gestemd hebben, heeft ook aangegeven zich niet te kunnen vinden in de extra 7 diensten die in het rooster zijn opgenomen.

Wat nu met het rooster?

Vanwege de stemmingsuitslag blijft het huidige 6-4-rooster vooralsnog van kracht. Echter, dit rooster sluit niet goed aan bij het werkaanbod. Vandaar dat Nayak een ander rooster had ontwikkeld met veel meer nachtdiensten. De OR en de vakbonden hebben daarop het alternatieve 4-4-rooster ontwikkeld. Dit rooster komt tegemoet aan de wens van de werkgever om meer nachtdiensten te draaien, maar bevat tevens veel minder nachtdiensten dan het oorspronkelijke voorstel van Nayak. De werkgever kan zich vinden in dit alternatieve rooster.

In het periodiek overleg van 16 mei 2018 is uiteraard uitvoerig stilgestaan bij de situatie die nu is ontstaan. Kijkend naar het werkaanbod en naar de continuïteit van Nayak op de langere termijn, zou het huidige 6-4-rooster eigenlijk moeten worden aangepast. Daarnaast heeft Nayak aangegeven geen financiële ruimte te hebben voor een hogere ploegentoeslag dan 24,5% voor het voorgestelde 4-4-rooster.

Om uit deze impasse te komen, is er gezocht naar verbindingspunten in beide standpunten. Nayak heeft behoefte aan een bezetting die goed is afgestemd op het werkaanbod. Het 4-4-rooster voorziet in die behoefte. Uit de reacties van onze leden blijkt dat bijna iedereen op zich kan instemmen met het 4-4-rooster. De discussie spitst zich toe op de ploegentoeslag en deels ook op de extra 7 diensten.

Op 16 mei 2018 is er een variant op het 4-4-rooster + toeslag met elkaar besproken. Er is afgesproken dat  de werkgever deze week en volgende week aan zoveel mogelijk medewerkers een nadere toelichting geeft op deze variant. Met daarbij ook argumenten voor de keuzes die in deze variant zijn gemaakt. Vervolgens zullen Nayak en de vakbonden op vrijdag 25 mei 2018 driemaal een gezamenlijke sessie organiseren over de variant op het 4-4-rooster. Om een verdere toelichting te geven op de variant. En om de medewerkers in de gelegenheid te stellen nadere vragen te stellen.

Uiteindelijk zullen we in elke sessie de variant direct in stemming brengen. De stemmingen van de drie afzonderlijke sessies tellen we bij elkaar op tot de uiteindelijke stemmingsuitslag over de variant.

De bijeenkomst bestaat uit drie sessies ik roep je daarom op om één van deze sessies bij te wonen. Jouw stem is van wezenlijk belang!

De sessies vinden plaats op:

Vrijdag 25 mei 2018
Locatie: Nayak Schiphol Centrum

Sessie 1: 14:00 uur – 15:00 uur
Sessie 2: 15:00 uur – 16:00 uur
Sessie 3: 23:00 uur –  00:00 uur

Salarishuis

De discussie over het nieuwe salarishuis dat in 2017 liep, was nog niet afgerond. De vakbonden hadden in februari 2017 een principeakkoord bereikt over de invoering van dit nieuwe salarishuis, behalve op 1 punt. Dit punt betreft het bevriezen van het salaris van die medewerkers die meer verdienen dan het maximum van de oude salarisschalen.

In april 2017 hebben we het nieuwe salarishuis ter stemming voorgelegd aan onze leden. Een ruime meerderheid van de leden is toen niet akkoord gegaan met het nieuwe salarishuis. Vanwege een misverstand tussen Nayak en de toenmalige vakbondsbestuurders, heeft Nayak het nieuwe salarishuis (exclusief het ene punt) wel ingevoerd.

Het nu terugdraaien van de invoering van het nieuwe salarishuis is administratief gezien behoorlijk ingewikkeld. Daarnaast heeft de werkgever nog steeds de behoefte om de medewerkers die meer salaris ontvangen dan de maximum van de oude salarisschalen te bevriezen totdat de cao-verhogingen het salaris weer hebben ingehaald. Omdat de vakbonden geen mandaat hebben van de leden om hiermee in te stemmen, stelden we op 16 mei 2018 vast dat we ook op dit punt in een impasse zijn beland.

De enige manier voor Nayak om hieruit te komen is dat de werkgever met elke medewerker die het betreft, probeert een maatwerkafspraak te maken. Die afspraak kan alleen anders zijn dan de huidige arbeidsvoorwaarden, indien de medewerker daarmee expliciet instemt.

Reiskostenvergoeding

Niet iedereen heeft dezelfde reiskostenvergoeding. Bij medewerkers die vanaf 2015 bij Nayak in dienst zijn gekomen, staat in de arbeidsovereenkomst hiervoor een verwijzing naar de Personeels Manual 2015. Omdat de OR niet heeft ingestemd met deze Personeels Manual is deze niet rechtsgeldig. Dat is nog steeds de Personeels Manual 2012.

Volgens de werkgever doet deze situatie zich bijna alleen voor bij medewerkers die in 2016 zijn overgekomen van Iberia en van BA. Nayak erkent dat de verwijzing naar de Personeel Manual 2015 niet correct is. Echter, volgens Nayak ontvangen deze medewerkers dezelfde reiskostenvergoeding als dat ze bij Iberia en BA ontvingen. Nayak heeft in het overleg van 16 mei 2018 benadrukt dat het totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden voor deze medewerkers juist beter is geworden na overname door Nayak. De werkgever geeft aan dit aan de hand van de personeelsadministratie te kunnen aantonen.

Op 16 mei 2018 hebben we afgesproken dat elke medewerker uit deze groep die inzicht wil in de berekening van de reiskosten, hiervoor contact kan opnemen met HRM.

Beoordelingstoeslag 2015 en 2016

Van de huidige medewerkers van Nayak hebben 14 medewerkers over 2015 geen beoordelingstoeslag ontvangen. Over het jaar 2016 gaat het om 17 medewerkers. Wij hebben de werkgever erop gewezen dat deze groep nog wel recht heeft op deze beoordelingstoeslag. Nayak heeft aangegeven geen financiële middelen te hebben om de toeslag alsnog over te maken aan de desbetreffende medewerkers.

Ben jij één van de medewerkers die in 2015 en/of in 2016 geen beoordelingstoeslag heeft ontvangen? Dan kun je die toeslag alsnog claimen bij Nayak. Als je dat wilt doen, adviseer ik je om contact op te nemen met De Unie. Wij ondersteunen je dan daarbij.

Contact

Heb je in de tussentijd nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans.korver@unie.nl per e-mail of telefonisch via 06-52522073.