De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

MN: Uitslag stemming cao

Zoals de Unie-leden weten,  hebben wij de afgelopen week een stemming gehouden over het cao-resultaat 2019. De uitslag heeft een zeer grote meerderheid opgeleverd voor afsluiting van een cao. Maar uiteraard waren er ook nee-stemmers en ook daar was aanleiding voor.

Zowel tijdens de ledenvergadering als via de stemformulieren zijn veel en vaak opmerkingen weergegeven die een verontrustend beeld laten zien over de verhoudingen op de werkvloer. De rode draad is het gevoel van gebrek aan respect en waardering naar medewerkers. Het is een algemeen gevoel zo werd mij duidelijk. Ik heb deze signalen al overgebracht naar de werkgever en gemeld dat ik hier op een ander moment wat gedetailleerder op terugkom.

Voor nu geld dat De Unie op basis van deze uitslag een cao zal afsluiten over het jaar 2019. De FNV is eveneens met een grote meerderheid akkoord gegaan.

Voor het inkomensgedeelte betekent dit:

  • Een salarisverhoging op 1 januari 2019 van 1,5% (terugwerkende kracht).
  • Een salarisverhoging op 1 juli 2019 van 1,1%.
  • Via de werkkostenregeling zal er in december 2019 een nettobedrag worden uitgekeerd.
  • De opbouw van het pensioen is in 2019 verhoogd via een storting van 1,5 miljoen euro.