De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

MN: Stevige onderhandelingen leiden tot eerste toezeggingen MN

De voorstellen van MN waren om van te schrikken

Dit hadden we niet verwacht toen we van start gingen voor een nieuwe cao. De effecten van de werkgeversvoorstellen zijn geen vooruitgang, maar een achteruitgang. Kostenbesparingen via de arbeidsvoorwaarden.

Talrijke reacties van Unie-leden en andere collega’s

Nooit eerder waren er zoveel reacties van de medewerkers op werkgeversvoorstellen. Ook fel met woorden als: ‘onze loyaliteit wordt afgestraft, hogere werkdruk, geen waardering, schandalig enzovoort’. Logische reacties die ook bij de werkgever zijn doorgedrongen.

Onbespreekbaar

De Unie heeft daarop hard gereageerd: onbespreekbaar! Het is tijd om mee te profiteren van de groeiende economie. MN heeft de wind in de rug en schrijven zwarte cijfers. Bovendien hebben de opdrachtgevers PMT en PME hun contracten met MN voor onbepaalde tijd voortgezet.

Overleg 17 december 2018

De Unie heeft deze geluiden in het gesprek van maandag door laten klinken. We zaten er stevig in. Het gesprek leidde tot enkele eerste resultaten.

  • De compensatietoeslag wordt gehandhaafd! We hebben met MN afgesproken dat deze in de nieuwe cao onverkort gehandhaafd blijft! MN geeft aan dat zij er in de nabije toekomst op zal terugkomen.
  • De pensioenregeling blijft in de nieuwe cao ongewijzigd met dezelfde premie en premieverdeling. Volgend jaar zal er wel een discussie komen over de duurzaamheid van de regeling. Dat is ook het voorstel van De Unie, want de pensioenregeling moet echt eens goed tegen het licht worden gehouden, bijvoorbeeld door een betere balans tussen ‘jong en oud’, maar ook de hoge uitvoeringskosten zijn een doorn in ons oog.
  • Storting van de 1,5 miljoen euro. Deze storting zou in 2019 worden gedaan en dat zou betekenen dat de opbouw van het pensioen lager zou worden. MN heeft nu toegezegd deze storting voor de pensioenopbouw dit jaar al te zullen doen.
  • Salarisverhoging: MN heeft een nieuw bod gedaan voor 2019: 1% structureel en 0,5% eenmalig. De Unie heeft dit bod meteen afgewezen. Het komt niet in de buurt van wat wij redelijk vinden. Ik maak mij er zorgen over.

Hoe verder

Op het punt van de salarisstijging liggen we nog mijlenver uit elkaar. Op 22 januari 2019 worden de cao-onderhandelingen voortgezet. Er zijn nog tal van andere onderwerpen die aan de orde komen. Mede door de reacties van de medewerkers zijn er eerste stappen gezet. Het heeft ook geleid tot een aantal nieuwe leden en dat is ook een duidelijk signaal naar de werkgever.