De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

MN: Cao-overleg hervat

Op maandag 25 maart 2019 zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao hervat. Het laatste gesprek dateerde van december 2018 en dat bood zo weinig perspectief dat besloten werd een pauze in te lassen. In de tussentijd hebben we uitvoerig met onze kader-leden gesproken en hebben wij de medewerkersbijeenkomst op 29 januari 2019 bezocht.

In het overleg van afgelopen maandag hebben wij nogmaals gesteld dat het eerdere loonbod van de werkgever niet in de buurt komt van onze wens. Dat bod lag namelijk fors beneden de te verwachten inflatie in 2019. Wij hebben over en weer informatie en argumentatie uitgewisseld. Inmiddels hebben wij de indruk dat de werkgever bereidheid toont om een stap in onze richting te zetten. Of die stap groot genoeg is, moet nog blijken natuurlijk.

Het volgende overleg is op 10 april 2019 en wij hopen na dat overleg vorderingen aan je te kunnen melden. Daarbij komt dat er behalve het loonbod nog meer wensen liggen. Daarbij denken we aan het sociaal plan dat eind dit jaar afloopt en aan vernieuwing toe is. Op pensioengebied is afgesproken om het pensioenfonds te vragen een onderzoek te doen naar de inhoud en uitvoering van de pensioenregeling naar de toekomst. Wij willen namelijk niet voor verrassingen komen te staan en streven naar een regeling die ook in de toekomst overeind blijft.

Ook de individuele opleidingsmogelijkheden komen aan de orde. Als de medewerker moeilijkheden ondervindt bij goedkeuring van een opleidingstraject horen wij dat graag.

Wij zijn in een belangrijk stadium zijn gekomen. Uitbreiding van ons ledental kan een signaal aan de werkgever zijn dat medewerkers de voorstellen van De Unie ondersteunen. Zoals de Unie-leden weten, kan de vakbondscontributie later in het jaar worden gedeclareerd bij de werkgever. Attendeer collega’s hierover.

Ik dank iedereen voor de steunbetuigingen tijdens de afgelopen maanden. De betrokkenheid is groot merken wij en dat helpt ons in het overleg.