fbpx
De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

MITT: update cao-onderhandelingen

MITT

In deze ledenbrief aandacht voor de start van de onderhandelingen op 9 november 2021 voor een nieuwe cao MITT per 1 januari 2022.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Cao-onderhandelingen
In deze cao-onderhandelingen gaat het over loon, looptijd, generatiepact & RVU, hybride werken en verlof. Hieronder ga ik op een aantal van deze punten nader in aangezien we daar ook de meeste tijd aan hebben besteed. Hybride werken en verlof komen in de komende ledenbrief nader aan bod.

Loon en looptijd
De vakorganisaties zetten in op een stevige stijging van het structurele loon mede doordat bij de start van corona de werkgevers het loonakkoord van 2% terugtrokken. Verder willen de vakorganisaties de toepassing van de aanloop-/jeugdschalen aanpakken. We stellen een looptijd voor van één jaar.

De werkgevers in de MITT geven aan dat hun totale loonruimte 2,5% is voor een jaarcontract en dat daar alles uit moet worden bekostigd. Hoe het precies werkt met de jeugdschalen in de praktijk wordt nog uitgezocht en de volgende ronde wordt hierop teruggekomen.   

Generatiepact en RVU
De vakorganisaties willen het recht op het generatiepact voor werknemers opnemen in de cao mits er geen zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Verder willen we de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) voor wie er voor in aanmerking komt én geen discussie over (de definitie van) zwaar werk. Voor ons is een studie naar een ander ploegendienstrooster om zo ‘duurzamer’ te werken voldoende voor in de komende cao.

De werkgevers vinden een eerste stap in het generatiepact van 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw nu te ver gaan zonder gebruik (lees financiering) van andere bronnen, zoals verlof (leeftijdsdagen). Verder vinden ze dat er een grens ligt bij meer/minder dan 10 personen in een bedrijf om de regeling wel/niet open te stellen. De werkgevers willen wél een definitie van zwaar werk voor de MITT-sector bepalen en de subsidiemogelijkheden van de RVU en MDIEU-regeling nader bestuderen.

Enquêtes
De drie vakorganisaties hebben dit onderhandelingstraject op een aantal thema’s een enquête ontwikkeld. De resultaten ervan gebruiken we uiteraard weer in onze besprekingen. De leden van de drie vakorganisaties hebben de mogelijkheid gekregen om anoniem de enquête over salaris en de enquête over duurzame inzetbaarheid in te vullen.

Vervolg
Maandag 13 december hebben we een extra onderhandeling ingelast omdat donderdag 16 december eigenlijk nog de enige datum die we nog hadden staan. Best weinig tijd gelet op waar we nu staan, dus we gaan nog zien hoe ver we komen. Wordt vervolgd.
 
Contact
Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je me bereiken via emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.