De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

MITT: pensioenregeling 2020

Het kan niet zijn ontgaan dat het nodige speelt in pensioenland. Eerst het pensioenakkoord en vervolgens de dreiging van kortingen. Vervolgens de brief van minister Koolmees waardoor de indruk ontstaat dat voor het merendeel van de pensioenfondsen kortingen van de baan zijn en dat pensioenfondsen volgend jaar niets hoeven wijzigen aan de pensioenopbouw en/of pensioenpremie.

Pensioenfonds MITT

Dit speelt inderdaad voor pensioenfondsen waarbij de datum van 31 december 2019 cruciaal is voor het eventueel korten van de pensioenen. Voor pensioenfonds MITT geldt dat de belangrijke datum pas op 31 december 2020 is. Voor 2020 ligt er op dit moment geen dreiging van korting maar wel voor het jaar 2021. Dit betekent dat er komend jaar in principe geen aanpassing van de pensioenregeling hoeft te gebeuren. Voor 2021 is dat wel aan de orde. Hoeveel en op welke manier is niet te zeggen, omdat we niet kunnen voorspellen wat er allemaal in 2020 gaat gebeuren.

Het pensioenbestuur heeft als belangrijke taak om de pensioenregeling evenwichtig te houden. Op dit moment lijkt het er op het dat 2020 zonder aanpassingen haalbaar is. De pensioenpremie is echter maar net voldoende om aan minimale verplichtingen te voldoen. Wanneer de dekkingsgraad in de komende maanden naar beneden gaat, dan zal er eind 2020 een fikse korting volgen.

 Advies pensioenfondsbestuur

Het pensioenbestuur is van mening dat het beter is om al in 2020 een aanpassing aan de pensioenregeling te doen. Dit om ervoor te zorgen dat een eventuele korting in 2021 lager uit zal vallen en deelnemers in het pensioenfonds niet te maken krijgen met bijvoorbeeld een flinke opbouwverlaging of premiestijging. Het pensioenbestuur heeft aan cao-partijen het advies gegeven om de pensioenopbouw te verlagen van 1,6 naar 1,5. Dit zorgt voor gemiddeld € 20,- minder pensioenopbouw per jaar bij een jaarsalaris van € 35.000,-.

 Alternatieven

Wanneer we in plaats van een opbouwverlaging kijken naar een verhoging van de pensioenpremie, dan ontstaat het volgende scenario. De pensioenpremie gaat dan van 24% naar 26,1%, een verhoging van 2,1%. Hiervan betalen werkgever 2/3e deel en de werknemers 1/3e deel. Werknemers gaan dan 0,7% meer premie betalen. Een medewerker met een jaarsalaris van € 35.000,- betaalt dan bruto € 137,- meer pensioenpremie op jaarbasis. Wanneer een pensioenbestuur een advies stuurt naar cao-partijen, dan horen wij dit ook aan de Unie-leden voor te leggen. Wij willen de Unie-leden daarom vragen om een keuze te maken uit drie mogelijkheden.

*             De pensioenopbouw gaat van 1,6 naar 1,5
*             De pensioenpremie gaat voor werknemers van 8 naar 8,7%
*             Geen wijziging in pensioenopbouw of pensioenpremie voor 2020

Jouw mening

Graag ontvangen wij uiterlijk vrijdag 13 december 2019 een stem van de Unie-leden over welke van de drie mogelijkheden de voorkeur heeft.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak dan kan je mij, belangenbehartiger Emanuel Geurts, bereiken via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of via mijn telefoonnummer 06-5252 2074. Neem voor individueel advies contact op met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via e-mail sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen graag!