De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Onderhandelingsresultaat cao MITT

Op vrijdag 14 juni 2019 hebben de cao-delegaties van de werkgevers en de vakbonden weer met elkaar aan tafel gezeten om tot een nieuwe cao te komen. Dat heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat.

Achterbanoverleg

Begin dit jaar konden we het niet eens worden over het loonbod, de looptijd, het persoonlijk keuze budget (PKB) en de nieuwe matrix voor de ploegentoeslagen. Na achterbanoverleg van bonden en werkgevers was er voldoende opening om weer met elkaar in gesprek te gaan op 14 juni 2019.

Onderhandelingen

De onderhandelingen versnelde door het van tafel halen van het PKB en het twee ploegenrooster door werkgevers. Er bleek weinig enthousiasme te zijn aan zowel werknemers- als werkgeverszijde voor het PKB-voorstel, dus hebben werkgevers dit voorstel laten vallen. Daarnaast is de invoering van de nieuwe matrix voor de ploegentoeslagen voorlopig van de baan. Er kon geen structurele oplossing worden geboden voor de achteruitgang die eventueel in de twee ploegenroostertoeslag zou plaatsvinden. De methodiek vergt ook een verdere uitwerking en uitleg bij werkgevers waar door werkgevers meer tijd voor is gevraagd. Daarmee is dit voorstel voor deze cao-ronde van de baan.

Onderhandelingsresultaat

De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden van 1 januari 2019 tot 1 april 2020. Daarin zit 3% structurele loonsverhoging op de salaristabellen en de feitelijke salarissen per 1 juli 2019 en op 1 januari 2020 nogmaals 1,25% op de salaristabellen en de feitelijke salarissen. In totaal dus 4,25% structureel loon. Om de gemiste eerste zes maanden van 2019 te compenseren, wordt er in augustus 2019 een éénmalige uitkering gegeven van 0,5%. Deze uitkering kan naar keuze van de werkgever ook omgezet worden in 1 extra verlofdag naar rato van het dienstverband. De RAM-uitkering wordt ook uitbetaald over 2019 voor degenen die daar altijd aan hebben meegedaan. Deze uitkering bedraagt 1,4% en wordt in twee termijnen van elk 0,7% uitbetaald. Klik hier voor de volledige tekst en alle afspraken uit het onderhandelingsresultaat.

Stemming

Het bereikte onderhandelingsresultaat is ter stemming aan de Unie-leden voorgelegd.

Ontwikkeladvies

Heb jij onze uitnodiging voor een kosteloos persoonlijk ontwikkeladvies voor 45-plussers al gelezen? Ontdek hier welke unieke kans wij de Unie-leden te bieden hebben en meld je snel aan!

Ledenvoordelen

Als Unie-lid kun je een groeiend aantal voordelen krijgen. De Unie doet haar best om het aanbod regelmatig uit te breiden zodat onze leden meer en meer (een deel van) de contributie terug kunnen verdienen! Kijk eens op onze pagina https://www.unie.nl/ledenvoordelen voor interessante pakketten en aanbiedingen over onder andere verzekeringen, reizen, stroom, mobiliteit en persoonlijke ontwikkeling.

Contact

Als je wilt reageren op deze ledenbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je de belangenbehartiger bereiken via emanuel.geurts@unie.nl of via mijn telefoonnummer 06-52522074. Voor individueel advies kan er contact opgenomen worden met de collega’s van de afdeling service center via 0345-851963, via e-mail sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen graag!