De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

MITT – Eerste ronde cao-onderhandelingen

Op maandag 27 januari 2020 zijn cao-partijen gestart met de onderhandelingen om tot een nieuwe cao MITT te komen per 1 april 2020. In deze ledenbrief een terugkoppeling daarop.

Onderhandelingen

In het eerste cao-overleg kwamen de inzetbrief van De Unie, andere bonden en de werkgevers aan bod. Navraag bij de werkgevers leverde op dat er wel degelijk ruimte is voor een structurele loonsverhoging, ondanks het feit dat dit niet in hun inzetbrief staat.

Na het doornemen van de inzetbrieven was de looptijd van het nieuwe cao-contract het eerste bespreekpunt. Willen cao-partijen een cao met een korte agenda en looptijd of een grotere agenda en langere looptijd? Werkgevers hebben een voorkeur voor een korte cao van 8 maanden met alleen de wettelijke aanpassingen zoals ouderschapsverlof (WIEG) en flexwet (WAB). Met name omdat er onzekerheid is over het pensioen in 2021. Eind 2020 weten we meer over hoe het fonds ervoor staat en wat de hoogte van de pensioenpremie voor 2021 wordt. In de looptijd van acht maanden willen ze een aantal onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid, beoordelen en ploegenmatrix gezamenlijk in werkgroepen verder uitwerken. Het gedane werk kan dan in de cao vanaf december 2020 worden meegenomen en in de onderhandelingen voor de cao daarna.

De vakorganisaties hebben een voorkeur voor een langere contractduur en vollere agenda uitgesproken. De bonden vinden een korte looptijd wel bespreekbaar als er ook een passend loonbod komt. Na wat onderhandelingsronden en schorsingen bieden de werkgevers een cao aan met een looptijd van 1 april tot 1 december 2020 met de wettelijke wijzigingen en een structurele loonsverhoging van 2% per juli 2020 inclusief de RAM-uitkering op april en oktober. Ik heb gevraagd of de medewerker met RAM-rechten de keuze kan krijgen voor uitbetaling in geld of vrije tijd in plaats van de huidige keuze aan de werkgever. Daar denken ze over na en komen ze op terug.

De vakorganisaties hebben geen ja of nee gezegd tegen het bod maar gaan hierover in overleg met de cao-kadergroep van de drie vakorganisaties op 11 februari aanstaande. Na dit kaderoverleg onderhandelen we verder op de geplande onderhandelingsdata van 18 februari en 25 maart 2020.

Kaderledengroep

Heb je interesse in arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen? Dan kan je je als Unie-lid hierin verder ontwikkelen door mee te doen in de kadergroep. Je krijgt alle stukken van het cao-overleg en denkt mee over de stappen aan de onderhandelingstafel. Denk je dat dit wat voor jou is? Neem dan eens vrijblijvend contact op met Unie-kaderlid Martin Wita. Hij informeert je graag wat het kaderwerk inhoudt en waarom hij het leuk vindt.

Contact

Als er reacties zijn op deze ledenbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak,  neem dan contact op via emanuel.geurts@unie.nl of via het telefoonnummer 06-5252 2074. Voor individueel advies kan er contact opgenomen worden met de collega’s van de afdeling service center via 0345-851 963, via e-mail sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen graag!

Afdrukken