De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Metalektro: Werkgeversvereniging FME publiceert halve waarheden

De FME blijft bezig met het verstrekken van niet volledige informatie. Het lijkt erop dat de FME (en dus ook de werkgever) vindt dat het bod wat ze doen voldoende moet zijn om een cao af te sluiten. Deze opstelling draagt niet bij aan de totstandkoming van een goede cao in de Metalektro. Wij willen vooruit en wél die goede cao afsluiten, maar dan zal de FME wel moeten bewegen.  
Waar gaat het om? Enkele voorbeelden:

Loon

De FME googelt wat met cijfers maar biedt in werkelijkheid al maanden hetzelfde: 2,9% per 12 maanden. Werkgevers in de Metalektro zeggen dat een loonverhoging van 2,9% per 12 maanden maar genoeg moet zijn. Die loonsverhoging willen ze dan ook nog niet eens voor alle werknemers in de sector laten gelden (denk bijvoorbeeld aan hoger personeel). Dat terwijl de situatie in de sector zich ervoor leent om nu eens een goede loonsverhoging af te spreken. In andere sectoren is dat al wel gebeurd.

Hier komt nog eens bij dat de werkgevers een aanpassing van het artikel over loondispensatie willen opnemen. Dat betekent dat zij de loonsverhoging niet willen garanderen en de mogelijkheid willen hebben om zonder toestemming van de vakbonden ervan af te kunnen zien. Als klap op de vuurpijl willen ze via de VEP-premie en de A&O premie ook nog eens 1,8% loonruimte wegsluizen.

Zeggenschap over werktijden

De FME geeft aan dat de werkgevers in de sector vinden dat werknemers geen invloed mogen hebben op hun werktijden. De “baas” bepaalt. Alle voorstellen, compromissen, oplossingen die wij op dit gebied hebben aangedragen worden steevast van de hand gewezen. Hierbij gaat het om voorstellen over het minder belastend maken van ploegenroosters en het een halt toeroepen van ongebreideld verplicht overwerk. Dat de medewerkers invloed krijgen op eigen werk/privé balans, vinden de werkgevers niet nodig. Een moderne, eigentijdse cao is blijkbaar niet het doel van de FME.

Generatiepact

Het generatiepact is een afspraak die ervoor zorgt dat ouderen de kans hebben om gezond de eindstreep te halen waarbij jongeren de sector kunnen instromen. Iets wat dus goed is voor de werknemers en de werkgevers. Wij vragen om 3 varianten waarop de werknemer recht heeft. De FME is eindelijk bereid tot één variant als recht voor een hele beperkte groep werknemers waarbij ze ook nog eens willen opnemen dat die zeer beperkte groep er alleen maar recht op heeft als het bedrijfsbelang dat toelaat.

Buigen of barsten

De FME is alleen maar bezig met wat in goed Nederlands “framing” heet en niet met de inhoud. Ze plaatsen artikelen in de krant waarin ze – om het netjes te zeggen – “creatief” omgaan met de waarheid en in werkelijkheid blokkeren ze het onderhandelingsproces. Lees hier de brief die we de FME daarover hebben gestuurd.

Wij zijn er niet meer zeker van of de FME überhaupt nog een cao wil.

Trots op de sector

Wij vinden het jammer als dat laatste werkelijkheid gaat worden. Deze sector verdient een goede cao, De werknemers verdienen een goede cao! Wij blijven de steun nodig hebben in onze campagne vóór die goede cao Metalektro!