De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Metalektro: Waarom voert De Unie campagne voor een goede cao?

De Unie voert samen met haar leden een campagne (andere vakbonden noemen dit actie) om te komen tot een nieuwe, goede, cao voor de Metalektro. Dat De Unie campagne voert, komt niet vaak voor. Maar voor de cao Metalektro zien wij geen andere mogelijkheid meer. Helaas kunnen we met onderhandelen geen goed resultaat bereiken. We zullen daarom iets anders moeten doen en kunnen hulp daarbij goed gebruiken!

Wat willen wij?

De Unie heeft de werkgevers (FME) een ultimatum gesteld. Dit ultimatum is gebaseerd op onze voorstellenbrief. Een vergelijking:

In de 5 onderhandelingsronden die vooraf gingen aan het ultimatum van De Unie hebben wij natuurlijk geprobeerd stappen te zetten en voorstellen aan te passen. Maar nu werkgevers niet bereid zijn om tot een akkoord te komen, zijn we weer terug bij het begin gekomen, onze eerste cao-voorstellen.

Teleurstellend

Wij vinden het teleurstellend dat de FME blijkbaar geen goede cao wil afsluiten met ons. Juist nu de sector staat te schreeuwen om nieuw personeel hebben we ook goede arbeidsvoorwaarden nodig voor iedereen om de sector aantrekkelijk te houden. Goede arbeidsvoorwaarden houden wat ons betreft onder andere in, goede loonafspraken voor iedereen (dus ook voor hen met een salaris hoger dan € 80.000,-), aandacht voor werkdrukvermindering, scholing en een generatiepact. Meer weten over het verloop van de onderhandelingen? Dit is na te lezen op onze website www.unie.nl/metaalen onze facebookpagina facebook.com/ikbenmetaal.

Campagne!

Het feit dat de werkgevers niet in gegaan zijn op ons ultimatum betekent dat De Unie, net als de andere vakbonden, over kan gaan tot het voeren van campagne om de werkgevers te bewegen om toch een cao af te sluiten. Dit kan in allerlei vormen, zoals handtekeningen verzamelen, flyeren, stiptheidsacties maar ook verstrekkender vormen zoals staken. Dit doen wij zoveel als mogelijk samen met de andere vakbonden. We kunnen alle steun juist nu heel goed gebruiken! Als er een campagne is aangekondigd in de buurt, dan ben je van harte welkom om mee te doen!

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen stuur een e-mail naar metalektro@unie.nl.