De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Metalektro: Teksten zijn klaar!

Definitieve cao-teksten en spelregels Generatiepact rond

Op 1 februari 2019 lag er een principeakkoord voor de cao Metalektro. Daarna zijn we samen met de werkgeversvertegenwoordiger, FME, druk aan de slag gegaan om te komen tot definitieve cao-teksten en spelregels voor het Generatiepact. Ook dit was een moeizaam traject, maar de teksten zijn nu rond!

Definitieve cao-teksten

De afspraken uit het principeakkoord zijn opgenomen in een definitieve cao-tekst. Voor deze cao-tekst wordt nu een Algemeen Verbindend Verklaring aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Zodra deze verklaring is afgegeven, is de cao van toepassing op alle werknemers die vallen onder de cao Metalektro. Op korte termijn worden de cao-boekjes geprint en wordt tevens de digitale versie van de cao gepubliceerd. Hierover ontvangen de leden binnenkort bericht.

Reglement Generatiepact

De spelregels voor het Generatiepact zijn uitgewerkt in een reglement. Wanneer jij als werknemer gebruik wilt maken van het Generatiepact, dan kun je je hiervoor  vanaf 5 juli  aanmelden. Als jij recht hebt op deelname aan het Generatiepact dan is er in onderstaande tabel te lezen wanneer de werkgever de aanvraag moet invoeren (tenzij er een andere afspraak is gemaakt):

Zie voor de overige spelregels hier het reglement. Lees hier het vraag en antwoord document, om aanvullende uitleg te kunnen krijgen over het reglement. Ook wordt er druk gewerkt aan algemene communicatie omtrent het Generatiepact, zoals: een website met bijbehorende rekentool en flyers met aanvullende informatie. Ook hierover wordt later nog een bericht gestuurd.

Pensioenregeling PME & PMT

Zoals wellicht bekend loopt de pensioenregeling voor de Metalektro (PME) en de Metaal en Techniek (PMT), eind van dit jaar af. Deze moet verlengd worden. Ook de gesprekken hierover verlopen nog niet soepel. Wij zijn van mening dat de werkgever de VEP-premie beschikbaar moet stellen om de regeling mogelijk te maken. In september wordt hier weer verder over onderhandeld. We houden de leden hiervan op de hoogte!