De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Metalektro Regio (Zuid) West: Regionale actiedag Zuidwest op 13 september 2018

Afgelopen periode is er door veel leden van De Unie actiegevoerd voor een goede cao in de Metalektro. Het is duidelijk dat er onder onze leden volop animo is om schouder aan schouder te staan voor een betere toekomst. Een cao die recht doet aan de huidige groei van de economie. Wat goed is voor de sector, is goed voor Nederland.

Wij willen een goede cao!

De Unie zet zich in voor een eerlijke en evenwichtige cao. De komende periode zullen wij op verschillende plaatsen aanwezig zijn als er actie gevoerd wordt. Wij zullen dit helaas moeten doen totdat we overeenstemming hebben met de FME over een nieuwe cao. Wij vragen medewerkers om ook een signaal af te geven, zodat wij een goede cao kunnen afspreken. We zien dat werkgevers steeds vaker negatieve voorstellen doen voor de midden en hogere inkomens.

Voorbeelden zijn:

  • Generatiepact alleen voor basis-cao.
  • Loonvoorstellen alleen voor medewerkers met een salaris tot € 80.000,-.
  • Voorstellen om de hele HP-cao af te schaffen!

Meer kun je nalezen in de nieuwsbrief van 16 augustus 2018 of op de website https://www.unie.nl/branches-bedrijven/metaal.

We roepen alle werknemers op om te komen naar de regionale actiedag in Zuidwest  Nederland.

Wanneer?
Regio Rijnmond, Zeeland en West Brabant
Donderdag 13 september 2018
Bij het terrein van IHC, Molendijk 94 in Sliedrecht
06:00 uur tot 09:30 uur

Alle steun is welkom

Wij kunnen alle steun goed gebruiken. De medewerkers kunnen die steun al tonen door een verlofdag op te nemen en naar de regionale actiedag te komen.

Om te voorkomen dat de werkgevers slagen, is het belangrijk om genoeg tegengeluid te organiseren! De Unie heeft zich tijdens de vorige en ook tijdens deze onderhandelingen met klem verzet tegen deze ontwikkelingen. Unie-leden waarderen wij zeer! Help ons door te kijken of er collega’s zijn die zich ook willen aansluiten bij De Unie. Daarmee kunnen we steeds beter ons geluid laten horen! Dit kan eenvoudig via www.unie.nl/wordlid.

Als er nog vragen zijn stuur een e-mail naar metalektro@unie.nl.