De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Metalektro: Klein stapje vooruit (maar ook weer terug)

In de derde onderhandelingsronde hebben de werkgevers eindelijk een concreet voorstel gedaan. Een voorstel dat zeker nog niet tegemoetkomt aan de wensen van De Unie. Maar het is in ieder geval een stap(je).

Wat houdt het voorstel in?

Werkgevers stellen voor:

  • Looptijd van de cao tot 1 januari 2021 (31 maanden).
  • Loonsverhogingen.
 Basis cao  HP-cao
(tot 96.000 euro)
 HP-cao
(boven 96.000 euro)
 1 oktober 2018  1%  0,5%  0,3%, tenzij…
 1 juli 2019  3%  1,5%  0,3%, tenzij…
 1 juli 2020  1,7%  0,85%  0,3%, tenzij…
 Jeugdigen tot 23   jaar  Per januari 2019 en januari 2020 een eenmalige uitkering van   0,5%, als men nog in de jeugdschalen van de cao zit.

Voor het HP-cao-salaris boven € 96.000,- geldt dat er alleen een verhoging komt als er géén regeling binnen het bedrijf is. Dan geldt de verhoging als minimum.

  • Een heleboel voorstellen rond opleiding en ontwikkeling, waarbij bewustwording van de noodzaak tot scholing voorop staat.
  • Een generatiepact vanaf 63 jaar gebaseerd op 80% werken met 80% salaris en 100% pensioenopbouw.
  • De ontziebepalingen rond overwerk en karweiwerk worden niet meer gekoppeld aan leeftijd, maar aan de gezondheid van werknemer.
  • Een 4-daagse werkweek mogelijk maken door het kopen van extra verlofdagen.
  • Afspraken rond werktijden moeten gemaakt kunnen worden met de ondernemingsraad en op basis van de normen in de nieuwe Arbeidstijdenwet (artikel 3.4 en 3.5 van de cao).
  • Mogelijkheid tot dispensatie van de cao-verhogingen bij noodlijdende bedrijven via een speciale commissie.

Wat vindt De Unie?

We zijn blij dat we nu eindelijk wat concrete voorstellen hebben van de zijde van de werkgevers. De inhoud van de voorstellen komt echter nog zeker niet in de buurt van de vraag van De Unie. Met de voorstellen voor zowel de basis- als de HP-cao laten de werkgevers naar onze mening in zijn geheel niet zien dat zij de sector aantrekkelijk willen houden voor iedereen.

Er staat nog één datum (16 mei 2018) om in goed overleg tot een goede cao voor de sector. te kunnen komen. Werkgevers zullen toch echt reuzenstappen moeten gaan zetten om tot een goed resultaat te komen.

Zijn er nog opmerkingen voor de komende onderhandelingsronde: mail dan naar metalektro@unie.nl.

Blijf De Unie ook volgen op:
Facebook.com/ikbenmetaal en www.unie.nl/metaal