De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Metalektro: FME legt blokkade op verdere informele verkenningen

De werkgevers in de Metalektro (FME) hebben tijdens de laatste informele verkenning aangegeven dat ze het “bijna akkoord” dat onder begeleiding van de procesbegeleiding tot stand was gekomen, van tafel vegen. Sterker nog, de FME komt met nog meer nadelige voorwaarden!

De FME geeft aan dat ze alleen bereid is om verdere informele verkenningen met ons te voeren als wij het volgende aangeven:

  • Dat wij onze eis inzake ISF/SAO intrekken.
  • Dat wij onze eis over de salarisdefinitie (inclusief ploegentoeslag) intrekken. Hetgeen in de praktijk bijvoorbeeld betekent dat het brutosalaris voor een overuur (veel) lager kan zijn dan een regulier uur.
  • Dat wij onze eis aangaande ‘Gelijk werk gelijk loon’ intrekken.
  • Dat wij onze eis dat de vredesplicht tijdens pensioenonderhandelingen (die volgend jaar starten) niet van toepassing is, intrekken.
  • Dat wij alle voorstellen die de zeggenschap van werknemers op welke wijze dan ook vergroten intrekken.
  • Dat wij alle voorstellen aangaande werktijden intrekken.
  • Dat wij ons voorstel over de VEP-premie intrekken en er akkoord mee gaan dat deze loonruimte aan werkgevers vrijvalt.
  • En dat wij onverkort de eis over de loondispensatie accepteren (dus dat een werkgever van de loonsverhoging kan afwijken zonder instemming van de vakbonden).

De FME heeft de werkgevers gedeeltelijk geïnformeerd over deze gang van zaken. De bovengenoemde strikte voorwaarden hebben ze echter niet meegenomen in deze communicatie. Wij hebben de FME een reactie gestuurd over deze huidige werkwijze, waarbij wij wel de volledige stand van zaken vermelden. Die hebben we voor de volledigheid ook naar de werkgevers gestuurd, zodat zij op de hoogte zijn van het hele verhaal. Lees hier de brief.

We willen als vakbonden een cao-resultaat, waarbij ook de belangen van werknemers worden meegenomen. Wat ons betreft kan het “bijna akkoord” dat er lag (voordat de FME kwam met 15 en nu meer dan 20 geschilpunten), als uitgangspunt dienen. Wanneer de FME de blokkade wegneemt om verder informeel te verkennen en daarbij stappen vooruit gaat maken in plaats van achteruit, dan kunnen we eindelijk een cao afsluiten! Wij hopen dat de FME eindelijk het licht gaat zien in deze dagen voor kerst en deze onverantwoordelijke werkwijze stopt!

Ook in het nieuwe jaar gaan de acties onverminderd door om wel te komen tot een resultaat! Neem daarom contact op met de regionale vakbondsbestuurder om de actieplanning door te nemen en nader invulling te geven aan de acties.

Download deze PDF en verspreid deze in het bedrijf onder de collega’s.