De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Metalektro: Fake News van de FME

De FME, de vertegenwoordiger van de werkgever, gaat nu zijn boekje wel helemaal te buiten.  Ze brengen vanaf gisteren (8 november 2018) weer informatie naar buiten die niet klopt. Hierbij het echte verhaal.

Alles zit mee, behalve de FME!

We zijn nu een paar maanden bezig om te komen tot een fatsoenlijke cao. Vanuit vakbonden wordt er alles aan gedaan om te kunnen komen tot een cao. Achter de schermen vinden daarvoor vertrouwelijk verkennende gesprekken plaats om te kijken of we tot een cao kunnen komen. Wij als vakbonden houden ons aan de gemaakte afspraken over deze vertrouwelijkheid, maar de FME lapt deze afspraken aan hun laars. Sterker nog, de FME verspreidt hieromtrent onjuiste informatie via de pers en in de bedrijven. Er heeft namelijk in vertrouwelijkheid een procesbegeleiding plaatsgevonden. Met als doel het proces vlot te trekken, om zo tot een cao te komen. Maar al snel werd duidelijk dat de FME niet wilde praten over de gang van zaken, en hun eindbod bij de vakbonden door de strot wilde duwen! Sterker nog, deze procesbegeleiding is mislukt omdat de FME alle kanten op zwabbert. Ze hebben er geen enkele moeite mee om keer op keer terug te komen op eerder gedane toezeggingen. Dat betekent dat ze nog steeds nagenoeg alle werknemersvoorstellen afwijzen. Wat ons betreft schandalig!

Nog meer Fake News

Het persbericht en de pamfletten van de FME staan vol onwaarheden en halve waarheden. Zo biedt de FME nu ineens (in hun pamflet) een loonsverhoging aan van 2,9% per jaar maar ”vergeten” erbij te zetten wat de ingangsdata van die loonsverhogingen is. En dat deze gemiddelde loonsverhoging geen recht doet aan het principe van eerlijk delen. En dat de FME van mening is dat deze gemiddelde loonsverhoging niet voor iedereen moet gelden enzovoort. Ook vertellen ze in hun pamflet niet dat ze nog steeds vinden dat de werkgever zonder toestemming van de vakbond moet kunnen beslissen dat ze de loonsverhoging niet gaan uitbetalen. En ze vergeten te vertellen dat ze de 1,6% van de VEP-premie in eigen zak willen steken. Wat blijft er dan nog over van die zogenaamde fantastische loonsverhoging die ze nu ineens bieden? Precies: er blijft onder de streep over dat de werknemers er de komende jaren op achteruit gaan.

Ook geven ze aan in te gaan op onze eis aangaande het generatiepact. Wat de FME dan weer vergeet te vermelden is dat hun voorstel inhoudt dat het generatiepact geen recht voor de werknemer is en dat er zoveel vakantiedagen ingeleverd moeten worden dat de werkgever erop vooruit gaat en dat de werkgever vindt dat de tijd die de werknmer minder gaat werken niet opgevuld hoeft te worden door anderen (dus de werknemer doet dan hetzelfde werk in minder tijd en voor minder geld).

Ze geven aan dat ze geld uit willen geven voor opleidingen. Maar wat ze vergeten te vertellen is dat ze vinden dat dit geld naar de werkgever moet gaan en dat je werknemer weinig tot niets te vertellen hebt over die opleidingen.

Wat ze ook vergeten te vertellen is dat ze niet willen ingaan op onze eisen over een eerlijke betaling van uitzendkrachten en eerlijke betaling van jongeren. Dat de FME totaal geen afspraken wil maken over overwerk, zware ploegendiensten, werk/privé balans. Behalve dan dat ze eigenlijk vinden dat een reguliere werkdag opgerekt moet kunnen worden tot 12 uur.

De FME zegt dat de vakbonden geen cao willen. En dat is klinkklare onzin. Wij hebben ons altijd heel constructief opgesteld. Maar de werkgevers in de Metalektro willen gewoon geen rechtvaardige cao. En als een kat in het nauw halen ze nu deze rare beweging uit.

Loonaanbevelingen vanuit FME naar bedrijven toe

De FME geeft in hun schrijven aan dat ze nadenken over loonaanbevelingen naar de bedrijven toe. Ze gaan dus nu aan de bedrijven vragen om alvast die 2,9% uit te keren. De bedrijven die hiervoor kiezen, zullen als er een cao ligt, de loonsverhoging van 3,5% ook nog eens moeten uitkeren! Dus dat is mooi! De cao gaat naast de loonsverhoging uiteraard om nog heel veel meer dan dat.

Vakbonden willen wel degelijk een cao, maar dan wel één waar de werknemers ook iets aan hebben!

Er is dus nog genoeg werk aan de winkel, de acties gaan onverminderd door! De afgelopen tijd zijn er door het hele land heel veel acties georganiseerd. Ook voor de komende tijd staan er weer veel acties gepland. Het is van belang dat we de werkgevers wakker schudden om tot inkeer te komen. Neem daarom contact op met de regionale vakbondsbestuurder om de actieplanning door te nemen en nader invulling te geven aan de acties.