De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Metalektro: Cao-overleg van start gegaan

De Unie: werkgevers verklaren Hoger Personeel vogelvrij!

Op 28 maart 2018 is het overleg over een nieuwe cao Metalektro van start gegaan. Daar waar werkgevers vooral inzetten op een vergaande flexibiliteit op heel veel punten in de cao, zet De Unie in op goede afspraken over loon (voor iedereen), duurzame inzetbaarheid (waaronder ook werkdruk), generatiepact, scholing en ontwikkeling.

Ontwikkelingen in de sector

De winstgevendheid trekt voor de meeste bedrijven aan, ook het aantal vacatures groeit hard. Er zijn zorgen over de instroom van (jonge) medewerkers. Over de stand van zaken in de sector waren we het redelijk eens, echter over de consequenties daarvan en de te nemen stappen zeker niet! Dat bleek wel uit de voorstellen van werkgevers.

Voorstellen werkgevers

Werkgevers willen komen tot een vergaande flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden én de rol van vakbonden binnen de bedrijven verder beperken. Positief is dat werkgevers ook aandacht willen voor arbeidsomstandigheden, scholing en ontwikkeling. Een concreet loonbod is, zoals blijkbaar gebruikelijk, nog niet gedaan. Wel is aangegeven dat we moeten blijven kijken naar kostenbeheersing, aangezien de Nederlandse metaalindustrie moet concurreren op de wereldmarkt.

De toekomst van de HP-cao onzeker?

Van de HP-cao willen de werkgevers helemaal af! Het effect hiervan kan zijn dat iedereen vanaf salarisschaal L voortaan moet gaan onderhandelen over de eigen arbeidsvoorwaarden/verhoging. De Unie heeft voorgesteld om juist de HP-cao in stand te houden én de salarisontwikkeling te koppelen aan de cao. Afwijking hiervan is alleen mogelijk indien er andere afspraken met De Unie, binnen de bedrijven, worden gemaakt.

Lees hier de voorstellen van de werkgevers.

Hoe verder?

Het eerstvolgende overleg is al snel, op maandag 9 april 2018. Wij gaan dan meer inhoudelijk de discussie met de werkgevers aan. Over de uitkomst van dat overleg houden wij de Unie-leden uiteraard op de hoogte!

Voor vragen of opmerkingen over de komende onderhandelingsronde, mail naar metalektro@unie.nl.

Blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Like en volg onze speciale facebookpagina: www.facebook.com/ikbenmetaal