De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Metalektro: Acties gaan door!

De afgelopen week is de FME ingegaan op de uitnodiging van de vakbonden om verkennende gesprekken te voeren hoe de cao-onderhandelingen weer op gang gebracht kunnen worden.

De gezamenlijke vakbonden informeren hier over de stand van zaken.