De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Metaal en Techniek: Stemmen over het principeakkoord

Op donderdag 5 september 2019 hebben we een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao Metaal en Techniek. Inmiddels hebben de landelijke kaderleden zich ook positief uitgesproken over het bereikte resultaat. Wij kunnen het bereikte principeakkoord dan nu ook met een overtuigd positief advies aan de Unie-leden ter stemming voorleggen. Stemmen kan tot 11 oktober 12.00 uur aanstaande.

Online spreekuur

We kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn bij het bereikte principeakkoord. Onze belangenbehartigers, Albert Meeuwissen en Dirk van Gestel, houden daarom op maandag 16 september 2019 om 18.30 uur een online Q&A (spreekuur) via de kanalen van #ikbenmetaal:

Tijdens dit spreekuur kunnen de leden ons alle vragen stellen die zij hebben over het principeakkoord. Dit kan je doen door jouw eigen vraag te stellen in de comments onder de live video. Je kunt je vragen ook van tevoren e-mailen aan metaal@unie.nl. Wij zullen proberen zoveel als mogelijk de vragen te beantwoorden.

Het principeakkoord

De hoofdlijnen van het principeakkoord luiden als volgt:

Looptijd

De nieuwe cao kent een looptijd van 28 maanden, dat wil zeggen van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2021.

Loon

De lonen worden op de volgende momenten structureel verhoogd:

  • 1 december 2019: 3,5%.
  • 1 juli 2020: 3,5%.
  • 1 maart 2021: 0,93%.

Daarnaast krijgt iedere medewerker nog een éénmalige uitkering van € 306,- in februari 2021.

Generatiepact

Er komt een recht op het generatiepact vanaf 60 jaar voor de variant 80% werken / 90% salaris / 100% pensioenopbouw. Daar zijn wel een aantal spelregels aan verbonden:

  • Tenminste 1 jaar in dienst bij werkgever.
  • Maximale openstaande verlofsaldo bij aanvraag mag 296 uur zijn (meer verlof zal eerst afgebouwd moeten worden).
  • Werkgever kan alleen bij zwaarwichtige redenen een verzoek afwijzen, daartegen kun je dan weer bezwaar maken.

De overige varianten van het generatiepact blijven zoals ze zijn.

Seniorendagen

Het eerste recht op seniorendagen (2 x 4 uur) verschuift per 1 januari 2020 van leeftijd 53 naar leeftijd 54. De overige seniorendagen blijven zoals ze zijn.

VPL / Pensioen

De volledige VPL-premie wordt in 2021 en 2022 beschikbaar gesteld voor verlenging van de huidige pensioenregeling.

De ouderenregeling (VPL) wordt verlengd tot en met 2020. Medewerkers van 60 jaar en ouder behouden hun recht op de ouderenregeling. Dit geldt ook voor mensen die hun baan verliezen als gevolg van faillissement of reorganisatie die binnen de periode weer werk vinden in de sector.

Vakbondscontributie

De vakbondscontributie moet fiscaal vriendelijk vergoed blijven worden vanuit de werkkostenregeling. De mogelijkheid voor werkgevers om in plaats daarvan voor een studiedag te kiezen komt te vervallen.

Opleiding en ontwikkeling

De projecten van de vakbonden rond loopbaanadvisering worden voortgezet.

Werknemers die werkloos worden kunnen, onder voorwaarden, tot 6 maanden na de ontslagdatum gebruikmaken van de mogelijkheden van de scholingsfondsen.

Het volledige principeakkoord is hier na te lezen.

De stemming

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. De belangenbehartigers en de landelijke kaderleden zijn tevreden met het principeakkoord.

Download hier dit bericht om te verdelen onder de collega’s.