De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Metaal en Techniek: Lees meer over de eerste dag onderhandelen!

Metaal

Cao-overleg begonnen

Op 9 april 2019 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Metaal en Techniek begonnen. De eerste dag bestond zoals gewoonlijk uit het toelichten van de voorstellen.

Tijdens de eerste dag van het overleg vertellen de verschillende cao-partijen wat zij belangrijk vinden voor een nieuwe cao en andere partijen stellen vragen.

Wat opvalt bij voorstellen van de werkgevers is dat er geen aandacht is voor de jongere medewerkers die in de sector werken. Daarnaast zien we in de voorstellen dat oudere werknemers de dupe worden van verslechteringsvoorstellen op het gebied van de ontziemaatregelingen en extra verlof voor ouderen. Door de werkgevers is nog niet verteld wat het loonbod wordt voor de nieuwe cao, dat moeten we in de komende overleggen nog van ze horen.

Wat vindt De Unie onder andere belangrijk:

  •  Serieuze mogelijkheden voor ontwikkeling
  •  Recht op een generatiepact
  •  Goede loonsverhoging
  •  Extra bijzonder verlof bij overlijden ouders
  •  Loopbaancoaches
  •  Techniek promotiedag
  •  Aandacht voor praktijkbegeleiders

Lees hier de voorstellenbrief en hier de cao-voorstellen.

Zijn er vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar metaal@unie.nl.

Kijk voor meer informatie ook op www.facebook.com/Ikbenmetaal.

Download hier dit bericht om te verdelen onder de collega’s.