De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Medezeggenschap Aegon

De COR van Aegon heeft aan De Unie toestemming gevraagd om de verkiezingen met enkele maanden uit te stellen. De COR geeft ons daarvoor de navolgende redenen op.

Waarom stelt de COR de verkiezingen uit?

Het verzoek om de OR-verkiezingen uit te stellen kwam onder andere van Maarten Edixhoven. “We hebben de afgelopen jaren een goede vertrouwensband opgebouwd met de COR,” zegt hij. “En de komende maanden staan er veel onderwerpen op onze agenda, die veel impact op de organisatie zullen hebben”. Voor deze belangrijke wijzigingen in het beleid moet MTNL-advies of instemming vragen bij de OR-leden. Dat doet zij met advies- of instemmingsverzoeken. Gezien de complexiteit en de samenhang van de aangekondigde advies- en instemmingsaanvragen verzocht MTNL de OR-leden te overwegen om hun zittingstermijn te verlengen tot 1 januari 2020. Daarbij vinden de MT-leden een goede afspiegeling van de organisatie binnen de medezeggenschap belangrijk.

Procedure

Een meerderheid van de COR-leden stemden voor een eventueel uitstel van de verkiezingen. Op basis van deze stemming heeft de COR aan De Unie toestemming gevraagd.

De COR heeft voor een dergelijk besluit toestemming nodig van de vakorganisaties en van de medewerkers. Op het intranet van Aegon wordt een vergelijkbare vraag voorgelegd aan de werknemers.

Standpunt van De Unie

De Unie krijgt regelmatig vergelijkbare verzoeken van ondernemingsraden. Toestemming is geen automatisme. Wij moeten toezien op het democratisch proces. Dus De Unie neemt mee in de afweging dat regelmatig nieuwe leden kunnen toetreden tot de medezeggenschap, dat de ondernemingsraad onafhankelijk is, en dat de medewerkers vertrouwen hebben in de ondernemingsraad.

Op voorhand heb ik geen reden om het verzoek van de COR Aegon af te wijzen. De Unie-leden hebben een nieuwsbrief hierover ontvangen met het verzoek om reactie.

Voor vragen ben ik bereikbaar via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-52522091.