De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Mag mijn loon omlaag als mijn re-integratie is vertraagd door corona?

Ziek zijn tijdens corona dat kan natuurlijk nog steeds, wat moet je in deze tijden dan doen?

Ben je langdurig ziek? Dan wordt de eerste twee jaar minstens 70 procent van je loon doorbetaald. In sommige arbeidsovereenkomsten is afgesproken dat je meer krijgt in je eerste jaar en dat je loon in het tweede jaar wordt verlaagd. Maar door de coronacrisis heb je misschien niet kunnen re-integreren. Mag je werkgever je loon dan toch verlagen? Onze experts leggen de situatie aan je uit.

Wet verbetering poortwachter

Als je ziek bent, moet je gaan re-integreren. Jij, je werkgever en de bedrijfs- of arbo-arts kijken samen hoe het met je gaat, wanneer je weer aan de slag kunt en wat je dan precies kunt doen. In de Wet verbetering poortwachter staat vastgelegd welke stappen jullie zetten tijdens de eerste twee jaar ziekte.

Loon tijdens re-integratie

Tijdens dit re-integratietraject heb je wettelijk recht op 70 procent van je loon – en minstens het minimumloon. Maar in sommige arbeidsovereenkomsten is afgesproken dat je meer krijgt, bijvoorbeeld tijdens het eerste jaar van het traject. Na 52 weken wordt je loon dan verlaagd.

Vertraging door corona

De laatste tijd hebben we vragen gekregen over deze loonverlaging. Want wat als je re-integratie vertraging heeft opgelopen door het coronavirus en de overheidsmaatregelen? Qua aantal weken ziekte kun je dan in je tweede jaar zitten, terwijl je in het eerste jaar niet alle stappen uit je re-integratieplan hebt kunnen zetten. Mag je werkgever je loon dan wel verlagen? In theorie wel. Maar wij zien liever dat je loon hetzelfde blijft tot jij je 52 volle weken hebt kunnen inspannen voor je re-integratie.

Ga in gesprek

Ons advies voor zulke situaties: ga in gesprek met je werkgever. Breng jouw inspanning om te re-integreren ter sprake, en bespreek de impact van de coronacrisis op jouw traject. Wat heb je niet kunnen doen de afgelopen tijd? Bij dat gesprek helpt het als jij precies weet waar je recht op hebt. Check daarom je arbeidsvoorwaarden goed. Het getuigt van goed werkgeverschap als je werkgever jouw inspanningen en de impact van de coronacrisis erkent, en daar rekening mee houdt bij de eventuele verlaging van je loon.

Meer weten

Vragen over jouw re-integratie, de impact van het coronavirus of dit artikel? Of benieuwd hoe we jou kunnen helpen? Neem gerust contact op met ons Service Center. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur via sc@unie.nl en 0345 851 963.