De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Liquidatie van het Pensioenfonds Smurfit Nederland

De werkgever Smurfit Kappa wilde voor de toekomst geen twee bedrijfspensioenfondsen aanhouden en heeft uiteindelijk besloten om de pensioenregeling van Pensioenfonds Smurfit Nederland vanaf 2017 onder te brengen bij Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland.

Vanaf januari 2017 bouwen medewerkers hun pensioen op bij Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland. Het bestuur heeft het besluit moeten nemen om het Pensioenfonds Smurfit Nederland te stoppen. Er wordt immers door de overheveling niets meer opgebouwd.

Werknemersorganisaties hebben geprobeerd om met werkgever in onderhandeling te komen over de wijze waarop het pensioenfonds wordt opgeheven. Zelfs bij de laatste cao-onderhandelingen is nogmaals de afspraak gemaakt om het overleg hierover op te starten.

Medewerkers die aangesloten zijn bij Pensioenfonds Smurfit Nederland krijgen namelijk te maken met de volgende nadelen: a. Geen kans op indexatie en b. Een te hoge premie.

Geen indexatie

Als het pensioenfonds stopt zal het pensioen waarschijnlijk nog éénmalig worden verhoogd. Echter, de pensioenrechten die tot 2017 zijn opgebouwd voor de middelloonregeling en wordt ondergebracht bij Nationale Nederlanden (NN) krijgt niet meer de kans om mee te groeien met de inflatie. Anders gezegd, dat geld wordt bevroren. Voor gepensioneerden betekent dit dat hun pensioen niet meer wordt verhoogd. Ze krijgen dus geen loonsverhoging. De enige inkomensverbetering die ze nog kunnen krijgen is de verhoging van de AOW-uitkering. Voor mensen die nog werken geldt dat tot aan hun pensioen het opgebouwde geld bevroren blijft en als ze met pensioen gaan er op dit deel van hun pensioen geen verhoging meer komt.

Te hoge premie

De opgebouwde pensioenen tot en met 2016, die dus bij NN blijven, die zijn en blijven gegarandeerd. Voor die levenslange garantie is tot 2017 premie betaald. Het Pensioenfonds Smurfit Nederland kende een verzekerde regeling die ervoor zorgde dat er gedurende de verzekeringsperiode geen kans was op het korten (verlaging) van de pensioengelden. Deze verzekering liep tot 2017 en het was niet mogelijk om dit te verlengen. Omdat een verzekering geld kost betaalden de medewerkers extra premie. Voor het pensioen dat vanaf 2017 wordt opgebouwd bij Pensioenfonds Smurfit Kappa is geen verzekering meer van kracht, maar zijn de werknemers wel de extra premie blijven betalen.

Als oplossing is door werknemersorganisaties aangegeven dat de regeling, en daarmee ook de premie van het Smurfit Nederland fonds, gelijk zou moeten worden gesteld aan de premie die wordt betaald bij Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland.

Voor het meegroeien van het geld dat is ondergebracht bij Nationale Nederlanden, hebben we gevraagd om het zo te regelen dat wanneer Pensioenfonds Smurfit Kappa overgaat tot het indexeren (verhogen) van de opgebouwde pensioenen, ze dit doen over het bedrag inclusief van wat bij Nationale Nederlanden staat.

Hoe denken de Unie-leden erover?

Helaas heeft Smurfit Kappa beide voorstellen niet willen overnemen. Hoe denken de Unie-leden daarover? De werkgever stopt met het pensioenfonds en dit heeft een nadelig effect op het inkomen van medewerkers en gepensioneerden.

Overleg van 3 juli 2019

Tijdens een overleg te Eerbeek heeft de directeur van beide pensioenfondsen – Marco Kiewiet – tekst en uitleg gegeven. En geconstateerd dat er sprake is van een impasse. Overdracht van tegoeden van Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland (in liquidatie) naar Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland vindt niet plaats zolang werknemersorganisaties een compensatie verlangen van de nadelen.

Als er geen overdracht plaatsvindt, is er sprake van een gesloten fonds. Het aanhouden van een dergelijk fonds brengt aanzienlijke kosten met zich mee. In die uitvoeringskosten – ongeveer één ton per jaar – is voor de duur van drie jaar voorzien. Daarna komen de kosten ten laste van het vermogen van het fonds zelf. Het fondsbestuur geeft de voorkeur aan, het als gelijkwaardige deelnemers gaan deelnemen van actieve deelnemers in het Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland.

Op de achtergrond speelt een houding van Smurfit Kappa dat tegemoetkomen aan de voorstellen van de werknemersorganisaties niet zal gebeuren zolang daartoe geen wettelijke verplichting bestaat.

Graag verneemt de belangenbehartiger, John Kapteijn, hoe de Unie-leden hierover denken via e-mail john.kapteijn@unie.nl