De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Linde Gas: Reparatie derde WW-jaar is geregeld!

In onze nieuwsbrief van 26 juni 2018 hebben wij de leden geínformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de reparatie van het derde WW-jaar. Inmiddels is bekend wanneer die voor medewerkers van Linde Gas Benelux ingaat.

Reparatie derde WW-jaar en ingangsdatum ontslag

De leden van De Unie hebben eind 2017 ingestemd met de reparatie van het derde WW-jaar. Datzelfde geldt voor de leden van de andere vakbonden. Linde heeft daarop de aanvraag voor de reparatie in december 2017 ingediend bij de Stichting PAWW. Dit is het uitvoeringsorgaan van het derde WW-jaar.

Op 11 juli 2018 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) afgegeven. Dat betekent dat de reparatie van het derde WW-jaar vanaf 1 augustus 2018 van kracht is voor de medewerkers van Linde Gas.

Eindigt het dienstverband met Linde op 1 augustus 2018 als gevolg van de LIFT-reorganisatie en is dat in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd en valt de medewerker terug op de WW? Dan adviseren wij om de vaststellingsovereenkomst te laten aanpassen.

Om in aanmerking te komen voor de reparatie van de WW-uitkering moet er namelijk premie afgedragen zijn aan de Stichting PAWW. Als de ontslagdatum op of voor 1 augustus 2018 ligt, is dat niet het geval. Dat betekent dat de medewerker geen recht hebt op de reparatie van de WW. Op verzoek van De Unie en haar collega-bonden heeft Linde hierop ingespeeld door te komen met een coulanceregeling. Daarvoor moet de vaststellingsovereenkomst worden aangepast. Met deze oplossing heeft de medewerker wel recht op de reparatie van de WW.

Maar de medewerker moet dit wel zelf bij Linde aangeven. Neem daarvoor contact op met de afdeling HRM. De Unie kan de medewerker uiteraard daarbij ondersteunen en adviseren.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail hans.korver@unie.nl of bel 06-52522073.