De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Linde Gas: Proces cao-onderhandelingen vastgelopen

In de vorige nieuwsbrief van 7 juni 2019 heb ik aangegeven de Unie-leden op de hoogte te brengen over de voortgang van de cao-onderhandelingen van 18 juni 2019 en de inzet van De Unie hiervoor.

Cao-proces vastgelopen

Op donderdag 13 juni 2019 was onze eerste onderhandelingsdag. Aan onderhandelen zijn we feitelijk niet echt toegekomen. Omdat het proces in het begin al vastliep. De werkgever heeft op maandag 17 juni 2019 de werknemer hierover al geïnformeerd.

Dit heeft ertoe geleid dat de geplande onderhandelingsdag van 18 juni 2019 niet door is gegaan. Omdat vanaf half volgende week een aantal onderhandelingsleden met vakantie gaan, proberen we het cao-proces te vervolgen vanaf de derde week van juli. Of dat gaat lukken, is nog niet bekend.  Wanneer we weer gaan onderhandelen, worden de leden daarover geïnformeerd.

Onze inzet

Zoals bekend, is het arbeidsvoorwaardenonderzoek dat in mei onder de medewerkers van Linde Gas is uitgevoerd, samen met De Unie opgezet. In een dergelijk traject zijn de resultaten van het onderzoek de inzet van De Unie om in een open gesprek met de werkgever te bespreken. Het doel is te komen tot concrete arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij de behoeftes van de medewerkers die aan het onderzoek hebben deelgenomen. De resultaten van het onderzoek zijn hier te lezen.

Omdat het onderzoeksrapport donderdag 13 juni 2019 aan het einde van de middag beschikbaar kwam, heb ik op 7 juni 2019 een korte voorstellenbrief gestuurd aan de werkgever. Zodat we toch op 13 juni 2019 een start konden maken met de cao-onderhandelingen.

De voorstellenbrief en de resultaten van het arbeidsvoorwaardenonderzoek zijn samen de inzet van De Unie om in gesprek te gaan met de werkgever over de arbeidsvoorwaarden bij Linde Gas.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact met de belangenbehartiger op via hans.korver@unie.nl of op telefoonnummer 06-52 52 20 73.