De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Linde Gas Benelux: Stemming onderhandelingsresultaat cao

Op 31 juli 2019 zijn de leden geïnformeerd over het onderhandelingsresultaat die De Unie heeft bereikt met Linde Gas Benelux.  

 

Het proces van de stemming

In de vorige nieuwsbrief is toegelicht dat het de bedoeling was dat de leden van De Unie hun stem konden uitbrengen samen met alle andere medewerkers bij Linde Gas Benelux. Dit als vervolg op het arbeidsvoorwaardenonderzoek dat in mei 2019 bij Linde is uitgevoerd.

De directie heeft echter besloten geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. Daarom leg ik – als belangenbehartiger – het onderhandelingsresultaat nu zelfstandig voor aan de leden van De Unie bij Linde Gas Benelux.

Stemming

Het onderhandelingsresultaat dat we hebben bereikt, is hier te lezen. De leden van de Unie hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om te kunnen stemmen.

Na 4 september 2019 worden de leden geïnformeerd over de uitslag van de stemming.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar hans.korver@unie.nl of bel 06-5252 2073.