De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Linde Gas Benelux: Onderhandelingsresultaat nieuwe cao bereikt!

Op dinsdag 30 juli 2019 is er een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor Linde Gas Benelux. 

 

Het onderhandelingsresultaat

Nadat in juni de onderhandelingen waren vastgelopen, zijn op 23 juli 2019 de onderhandelingen hervat. Op dinsdag 30 juli 2019 zijn we verdergegaan met de onderhandelingen. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een onderhandelingsresultaat. Het resultaat is hier te lezen.

 

In dit onderhandelingsresultaat staan de wijzigingen ten opzichte van de huidige afspraken. Dat betekent dat de nieuwe cao inhoudelijk bijna gelijk is aan de huidige cao.

 

Onze inzet versus het onderhandelingsresultaat

De Unie en haar collegabonden zijn van mening dat het onderhandelingsresultaat het maximale is dat op dit moment bij Linde haalbaar is. Zoals bijna altijd bij onderhandelingen is onze inzet niet op alle punten gerealiseerd. Datzelfde geldt overigens voor de inzet van Linde Gas.

 

Onze inzet was deze keer vooral gebaseerd op de resultaten van het arbeidsvoorwaardenonderzoek dat in mei 2019 is uitgevoerd bij de werknemers. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de meeste medewerkers het sociaal plan het belangrijkste onderwerp vinden. We hebben daarom daarover een afspraak gemaakt tijdens de cao-onderhandelingen. De afspraak is terug te vinden onder punt 3 van het onderhandelingsresultaat.

 

Veel van de andere resultaten zijn lange tijd onderwerp van gesprek geweest tijdens de onderhandelingen. Het idee was om hieraan tegemoet te komen, door via een persoonlijk keuzebudget medewerkers de gelegenheid te geven een deel van hun arbeidsvoorwaarden naar eigen inzicht in te vullen. De werkgever wilde daarvoor per jaar 1% van de loonruimte inleggen in dit persoonlijk budget. Conform het voorstel dat De Unie in haar voorstellenbrief had ingebracht in de onderhandelingen.

 

Uiteindelijk heeft Linde tijdens de onderhandelingen dit idee van tafel gehaald. Er bleek bij de achterban van onze collegabonden weinig draagvlak te zijn voor een persoonlijk budget. De 1% loonruimte is nu meegenomen in de afspraak voor de structurele loonsverhoging zoals die in het onderhandelingsresultaat is opgenomen.

 

Hoe verder vervolg op resultaten arbeidsvoorwaardenonderzoek?

Naast het onderhandelingsresultaat hebben we afgesproken om de belangrijkste onderwerpen uit het arbeidsvoorwaardenonderzoek met elkaar te bespreken tijdens de periodieke overleggen die we als vakbonden met Linde hebben. Het gaat dan om onderwerpen als de hoge werkdruk, veilig en gezond werken en de salarissystematiek. Omdat het periodiek overleg in 2019 eerder een paar maal niet is doorgegaan, zijn er nu meteen een aantal datums voor het tweede halfjaar van 2019 vastgelegd in de agenda’s. Zodat we de onderwerpen ook daadwerkelijk met elkaar kunnen bespreken.

 

Stemmen over het onderhandelingsresultaat

Als lid van De Unie ben je gewend dat de belangenbehartiger een onderhandelingsresultaat ter stemming aan de leden voorlegt. Omdat De Unie samen met Linde Gas het arbeidsvoorwaardenonderzoek onder alle medewerkers heeft uitgezet, loopt dit proces nu iets anders.

 

Als vervolg op het arbeidsvoorwaardenonderzoek wordt elke medewerker in de gelegenheid gesteld zijn/haar oordeel te geven over het bereikte onderhandelingsresultaat. Via die weg kunnen medewerkers hun stem uitbrengen.

 

Voordat we de brede stemming uitzetten, hebben we op 30 juli 2019 met elkaar afgesproken dat de vakbonden eerst de ruimte krijgen om het onderhandelingsresultaat aan hun achterban toe te lichten. De belangenbehartiger heeft ervoor gekozen dit keer geen ledenbijeenkomst te organiseren. In dit bericht is een toelichting gegeven op het onderhandelingsresultaat. Ten behoeve van de effectiviteit wenst de belangenbehartiger vragen of opmerking zelf te ontvangen via e-mail hans.korver@unie.nl

 

Zodra de mogelijkheid wordt opengezet om te stemmen, worden de Unie-leden hierover geïnformeerd. 

 

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail hans.korver@unie.nl of bel op 06-52522073.