De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Ledenvergaderingen cao Unilever 2018-2019

In deze nieuwsbrief herinner ik de Unie-leden aan de stand van zaken van de cao en nodig ik de Unie-leden en de andere leden uit om naar één van de ledenvergaderingen te komen, die De Unie samen met de collega vakorganisaties begin november organiseert. De Unie-leden kunnen, onder meer, invloed uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden.

Ik weet het… het is druk op het werk en er zijn nog 1001 andere verplichtingen en bezigheden. Toch vraag ik met klem om naar een ledenvergadering te komen. Wij zitten in een moeilijke impasse en de onderhandelingsdelegatie heeft er zeer grote behoefte aan om met de leden te praten over hoe het nu verder moet? Ik reken op de komst van de Unie-leden.

Ledenvergaderingen

Met de leden werkzaam bij URDV hebben wij al op 26 september 2018 gesproken, voorafgaande aan de toelichting over VVR. Unie-leden die werkzaam zijn bij URDV en behoefte hebben aan verdere discussie over de cao, nodig ik uit om deel te nemen aan een van de andere ledenvergaderingen Graag opmerkingen of een mening per e-mail (marco.vallebella@unie.nl) of telefonisch (06-52522082) aan mij kenbaar maken.

De ledenvergaderingen vinden plaats op:

Voor leden werkzaam aan de Nassaukade en aan de Weena:
Op: donderdag 1 november 2018 om 14.00 uur
De Brug
Zaal Oranje (tweede verdieping)Voor leden werkzaam in Hellendoorn:
Op: woensdag 7 november 2018 om 14.00 uur
Zaal Fossiel Fuel

Ik zal door afspraken elders niet aanwezig kunnen zijn in Hellendoorn, maar de collega’s van de andere vakbonden nemen mij dan waar. Alle Unie-leden zijn dus van harte welkom!

Waar waren wij gebleven?

Op donderdag 30 augustus en dinsdag 18 september 2018 hebben de eerste twee cao-overleggen plaatsgevonden tussen Unilever en De Unie. Tijdens het eerste overleg heeft Unilever haar positie uitgelegd in deze onderhandelingen en heeft De Unie haar voorstellen toegelicht. In het tweede overleg heeft Unilever haar integrale reactie gegeven op onze voorstellen. Op grond van die reactie is het ons duidelijk geworden dat het moeizame onderhandelingen worden, omdat de standpunten op belangrijke punten ver uit elkaar liggen en niet te verenigen lijken. Nu is het zo dat het bij Unilever wel vaker moeizaam gaat, maar deze keer lijkt de werkgever nog “beter” te gaan presteren.

Visie van Unilever

Unilever stelt al twee tot drie jaar aan te geven dat het niet goed gaat met het bedrijf. De omzetgroei daalt de afgelopen jaren (2012-2017) met 0,5%. De winstgroei voor Nederland is volgens Unilever 2%, terwijl de loonkosten sneller stijgen. Daarnaast ligt haar arbeidsvoorwaardenpakket volgens Unilever 20% boven de markt. Ook wil Unilever haar laatste fabriek in Nederland proberen te behouden, maar daarvoor zullen de lonen dan niet te veel moeten stijgen. Tenslotte stelt Unilever dat de loonsverhogingen de afgelopen tien jaar hoger zijn geweest dan in Nederland gemiddeld is gegeven. Namelijk gemiddeld 1,95% versus gemiddeld 1,66%. Een verschil van 0,29%. Samen rechtvaardigt dit volgens Unilever een zeer gematigde loongroei.

Voorstellen Unilever

Op grond van haar visie komt Unilever tot de volgende voorstellen:

  • Aantal werknemers op Unilever-contract in Hellendoorn uitbreiden met ongeveer 20 fte’s;
  • Partnerverlof na een bevalling uitbreiden van 2 naar 5 dagen;
  • Afspraken over inzetten van medewerkers met een arbeidsbeperking continueren;
  • Afspraken over onder andere seniorenregeling, loopbaanscan, persoonlijke leerrekening, financiële foto, ontwikkelingsmogelijkheid voor niet-vast medewerkers meenemen in de studie over Duurzame Inzetbaarheid en uitkomsten daarvan meenemen in volgende cao;
  • Geen extra afspraken over vakbondsbijdrage of steun internationale vakbondsprojecten;
  • Loonsverhoging van 1,6% per 1 december 2018. Op jaarbasis is dit 0,97%.

Reactie De Unie

De Unie erkent dat het uitbreiden van het aantal vaste medewerkers in Hellendoorn en uitbreiding van het partnerverlof positieve zaken zijn. Hierbij plaatsen wij volledigheidshalve de opmerking bij dat het uitbreiden van het aantal arbeidsplaatsen in Hellendoorn in onze ogen volledig los staat van de cao-discussie. Het is een (mooie!) maatregel, die echter al lang hard nodig was en door bedrijfsbelangen ingegeven. Terechte bedrijfsbelangen overigens. Het uitbreiden van partnerverlof juichen we ook toe. Wij kunnen ook met het idee meegaan dat een aantal van de door De Unie en andere vakorganisaties ingediende voorstellen worden meegenomen in de studie Duurzame Inzetbaarheid. Een aantal. Maar niet allemaal. Zeker als de afspraken die op papier werden gemaakt een aantal jaar geleden over Duurzame Inzetbaarheid, nog steeds geduldig op papier tot uitvoering blijven wachten en deze dus nul euro hebben gekost.

Los van deze twee onderwerpen moeten wij constateren dat het gat tussen wat wij vragen en wat Unilever biedt te groot is om serieus het idee te hebben dat wij tot een overeenstemming kunnen komen. Unilever wil al naar verlangen van wat haar het beste uitkomt wel/niet vergelijken met de markt. Ik merk hierbij op dat de 1,66% loonsverhoging van de laatste tien jaar, over het gemiddelde gaat van de marktsector in Nederland. Er zaten/zitten bedrijven en bedrijfstakken tussen die in veel zwaarder weer hebben gezeten dan Unilever. Er zijn ook andere opmerkingen gemaakt, ten aanzien van loonkosten over Merit en RAB. Ik wil deze lange nieuwsbrief niet nog langer en te technisch laten worden.

Zijn er vragen of opmerkingen over de Merit en RAB stel ze bij de ledenvergaderingen of per e-mail (marco.vallebella@unie.nl). Mijn constatering is in ieder geval dat in veel blijkt dat het bij Unilever aan historisch besef ontbreekt met betrekking tot het arbeidsvoorwaarden dossier.

En nu?

Zoals gezegd: het gaat om de arbeidsvoorwaarden. Natuurlijk kan en mag iedereen de prioriteiten anders stellen, maar ik zou het zeer op prijs stellen indien de Unie-leden aanwezig willen zijn bij één van deze twee vergaderingen. Om samen met ons, maar vooral met de Unie-leden samen de ontstane situatie te bespreken en te bepalen hoe wij verder gaan. Dit is vele malen creatiever en effectiever dan, ik chargeer het bewust even, iets op de mail gooien en verder gaan tot de orde van de dag. Daarom graag tot ziens op de ledenvergaderingen.