De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Ledenraadpleging ASML

Vakbonden en ASML hebben in het verleden afspraken gemaakt over aangepaste werktijden, die zijn vastgelegd in een ‘Raamovereenkomst Flexmodel’, bedoeld voor Operations. 

ASML ziet aanleiding om het zogenoemde ‘Flexmodel’ voor Operations nu ook ASML breed toe te passen. Dit betekent dat alle roosters en flexregelingen, die nu enkel gelden voor operations, dan ook voor alle overige afdelingen bij ASML kunnen gaan gelden, ook daar waar de omgeving er niet direct om vraagt!

Gezien de zwaarte van de roosters en de impact daarvan op werk en privé, wil De Unie daar aanvullende afspraken over maken die passen bij een onderneming als ASML.

Huidige situatie Flexmodel ASML

ASML wil alle bestaande roosters en regelingen breed kunnen toepassen, zonder aanvullende afspraken!


Vakbonden willen aanvullende afspraken maken onder andere over:

  • de vrijwilligheid bij het invoeren van een vijfploegendienst
  • een goede regeling met betrekking tot ouderenbeleid / employability
  • afbouwregelingen die de huidige cao-bepalingen hierover aanvult
  • meer aandacht voor Mantelzorgers

ASML wil hier echter niet op ingaan en legt het voorstel nu als zijnde eindbod neer.
De Unie legt dit voorstel met een negatief stemadvies aan de leden voor.

De Unie-leden zijn uitgenodigd voor de ingelaste informatiebijeenkomsten op:

Maandag 5 februari 2018
in zalencentrum het ‘Witven’
Runstraat 40,  5504  PD Veldhoven
Inloopspreekuren vanaf 14:00 uur tot 20:00 uur

Vlakbij gebouw 10, het tunneltje door aan de rechterzijde.

Na de informatiebijeenkomsten start De Unie een schriftelijke ledenraadpleging op.
De Unie-leden ontvangen hiervoor een nieuwsbrief met stemformulier.

De (nog) niet georganiseerde werknemers bij ASML zijn uiteraard ook van harte welkom!