De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Ledenbijeenkomst 12 december 2018 Tata Steel

De huidige cao Tata Steel loopt in 2019 weer ten einde. Om die reden willen we met onze leden in gesprek over wat zij graag in hun nieuwe cao opgenomen zien worden. Of juist graag ziet verdwijnen.

Graag spreken we met onze leden af op 12 december 2018 van 13.00 uur tot 14.00 uur.
We spreken af in de Velserbeek (012/013) in het Dudokhuis (2H27).

Het arbeidsvoorwaardenbeleid van De Unie wordt bepaald door de leden en vastgesteld door het hoogste orgaan binnen De Unie, de Bestuursraad. Dit beleid wordt ieder jaar vastgelegd in de arbeidsvoorwaardennota. Deze nota is de leidraad voor de onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden binnen branches en bedrijven. De arbeidsvoorwaardenota en wat onze leden bij Tata Steel belangrijk vinden vormen samen het document waarmee wij de onderhandelingen willen starten. Om je alvast een idee te geven van wat De Unie belangrijk vindt voor de cao’s 2019 lees je hier de perspectiefnota 2019.

Via deze weg willen we je ook wat extra informatie geven over het stuklopen van het pensioenoverleg tussen vakcentrales, werkgevers en kabinet. Dat overleg is op 20 november geklapt. We begrijpen dat dit wellicht vragen heeft opgeroepen. De belangrijkste vragen en antwoorden over het pensioenoverleg lees je hier op www.VCP.nl. De Unie is lid van de Vakcentrale voor Professionals (VCP).

Tot ziens op 12 december.

Vragen?

Als je vragen hebt dan kun je contact opnemen met onderstaande kaderleden of met Gertjan Tommel, Belangenbehartiger De Unie, 06-52522034, gertjan.tommel@unie.nl

De kadergroep:
Yvonne Adelaar
Arjan Beets
Jack Heeremans
Jack van Hooff
Neelotpal Kundu
Piet Rasenberg