De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Leden hebben ingestemd met de cao Zorgverzekeraars

Uitslag stemming cao

De leden van De Unie hebben een uitspraak gedaan over het onderhandelingsresultaat voor de cao voor de Zorgverzekeraars. De leden hebben in overwegende mate ingestemd met deze cao.

  • 84% van de stemmen was voor
  • 11% van de stemmen was tegen
  •  5% van de stemmen was een onthouding

Ook bij de andere vakorganisaties hebben de leden in overwegende mate voorgestemd. Daarmee is de cao tot stand gekomen. De Unie heeft dit aan de werkgevers laten weten. De afgesproken salarisverhoging wordt zo snel mogelijk uitbetaald.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Stemverklaring

Salarisverhoging

Met name de salarisverhoging wordt genoemd door leden als belangrijke reden om voor te stemmen.

Pensioen

De leden die tegen stemmen geven aan dat zij dit vooral doen vanwege de pensioenafspraken. Er is een forse opbouwkorting afgesproken voor 2021. Deze situatie kan ook het geval zijn voor het jaar 2022. De leden die tegen hebben gestemd waren het hier niet mee eens. Ook maken leden bezwaar tegen het aanwenden van het toeslagfonds om de premie te betalen. Verschillende van de leden die voor hebben gestemd merken ook op dat de pensioenregeling wel erg achterblijft.

Toekomst van de pensioenregeling

De Unie heeft zich het afgelopen jaar sterk gemaakt om ook te onderzoeken of een andere wijze van pensioenvorming voor werknemers tot betere pensioenresultaten zouden leiden. Dit is helaas dit jaar niet gelukt. In 2021 gaan cao-partijen een studie uitvoeren naar alternatieven voor de huidige pensioenregeling. We zijn overeengekomen te proberen nieuwe pensioenafspraken snel in te voeren.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of app mij op nummer: 06-5252 2091. Ik maak dan een telefonische afspraak met je.

 

Afdrukken