De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Leden De Unie gaan akkoord met de nieuwe cao’s bij CRV

CRV

Wij zijn verheugd om je te kunnen melden dat de leden van De Unie bij CRV, in een schriftelijke stemming in grote meerderheid, akkoord zijn gegaan met het onderhandelingsresultaat over de cao CRV en de cao Monsternemers.

Verheugd, omdat het in deze corona-tijd niet zo vanzelfsprekend is dat er cao’s worden overeengekomen. Regelmatig worden cao’s niet afgesloten ook al is de oude cao afgelopen en veel cao-overleggen worden opgeschort. Maar net als De Unie wilde ook CRV een cao voor de medewerkers hebben; zeker als je merkt dat er ongerustheid en onzekerheid bij veel medewerkers bestaat.

Van de uitgebrachte stemmen stemden 95% vóór het onderhandelingsresultaat. De nieuwe cao’s zullen deze keer alleen door CNV Vakmensen en De Unie worden getekend. De leden van FNV zijn namelijk in meerderheid niet akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat.

De nieuwe cao’s hebben een looptijd van 2 jaar (2020 en 2021) waarin de lonen per 1 januari 2020 met 1,5% zullen worden verhoogd en op 1 januari 2021 wederom met 1,5% zullen worden verhoogd. Alle andere afspraken zoals die nu in de cao’s staan blijven ongewijzigd.

Wel zullen enkele bepalingen in de cao’s tegen het licht worden gehouden in verband met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en waar nodig (noodzakelijk) nog worden aangepast.

Tot zover deze mededeling over de stand van zaken over de nieuwe cao’s bij CRV.

Blijf gezond!

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met  Jan Admiraal, via e-mail: jan.admiraal@unie.nl of via 06-6 5252 2048

 

Afdrukken