De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Leden De Unie gaan akkoord met cao en met sociaal plan NN Group

De stemming over de cao en het sociaal plan is afgesloten op zondag 26 mei 2019. Na telling van alle uitgebrachte stemmen, heeft De Unie vastgesteld dat de leden in overwegende mate instemmen met het akkoord.

Hiermee is wat De Unie betreft een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan tot stand gekomen. Voor het sociaal plan van Delta Lloyd geldt dat dit vanaf 1 juli 2019 in beperkte mate gewijzigd is voor de resterende looptijd.

Delta Lloyd

Ongeveer 95% van de leden met een Delta Lloyd achtergrond hebben positief gestemd. Onder deze groep leden is een breed draagvlak voor de nieuwe cao en het nieuwe sociaal plan van NN en voor de aanpassingen in het sociaal plan Delta Lloyd.

NN Group

Ongeveer 80% van de leden met een NN-achtergrond hebben positief gestemd. Van deze groep geven best nog wat leden aan akkoord te gaan omdat ze zich realiseren dat het voortzetten van de onderhandelingen niet zal leiden tot een beter resultaat. Maar een groot deel, ongeveer 70% is echt tevreden over het bereikte resultaat.

De tegenstemmers geven verschillende redenen waarom zij tegenstemmen. De meest genoemde afwijzingsgrond is de pensioenafspraak. Zij merken op dat een partnerpensioen op risicobasis als niet passend wordt ervaren en dat de vaste premie van 30% (totaal) in de toekomst nadelig kan uitwerken voor de medewerkers. Ook veel van de leden die voor hebben gestemd geven aan dat de wijziging van de pensioenregeling hen zorgen baren. Omdat bij langdurig lage rente de gevolgen voortaan door de werknemers moeten worden gedragen. Dit is ook een zorgpunt voor De Unie. De verslechtering in de pensioenregeling is significant.

Conclusie

Over het algemeen spreken de leden zich positief uit. Daar zijn we uiteraard blij mee. Wij realiseren ons ook dat er nog veel te doen is. Het nieuwe traject van de functieplotting is nog bezig. En bij NN spelen veel reorganisaties waarbij wij als vakbond voor de leden moeten klaarstaan om voor hen het verschil te maken.