De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Laat je stem horen, meld je aan voor de panels

02 september 2022

Hieronder kun je je aanmelden voor de panels die bij de hervatting van de besprekingen tussen de vakbonden en VodafoneZiggo (vanaf 14 september) over de nieuwe cao een belangrijke rol gaan vervullen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Wat vooraf ging

Voor de zomervakantie hebben we alle werknemers via een referendum geraadpleegd over het onderhandelingsresultaat cao en sociaal plan. Zoals jullie weten heeft een ruime meerderheid tegen het onderhandelingsresultaat gestemd. In het referendum hebben velen van jullie een toelichting gegeven op hun stem. Deze toelichtingen zijn geanalyseerd en we zien dat het loonvoorstel van VodafoneZiggo (gelet op de hoge inflatie) en de aanpassingen in het sociaal plan vaak de redenen zijn geweest voor de tegenstem. De leden van CNV en FNV hebben het onderhandelingsresultaat eveneens verworpen.
Op 5 juli 2022 hebben wij in een kort overleg zowel de referendumuitkomst als de uitkomst van de ledenraadplegingen van CNV en FNV met VodafoneZiggo besproken. Belangrijk is te vermelden dat alle partijen in dit overleg ook hebben aangeven opnieuw met elkaar in gesprek te willen om tot een nieuw resultaat te komen dat wèl kan rekenen op de steun van de meerderheid van de werknemers.

Het vervolg

Op 14 september 2022 wordt het cao-overleg hervat. In dit overleg zal VodafoneZiggo een eerste aanzet geven tot, een richting aangeven voor een nieuw voorstel op de onderwerpen looptijd van de nieuwe cao, de loonsverhoging en het sociaal plan. Het zullen (concept-)voorstellen zijn waarmee VodafoneZiggo het oogmerk heeft dat deze wèl de instemming zullen krijgen van de meerderheid van de medewerkers, waardoor er een nieuwe cao kan worden afgesloten.

De rol van de werknemerspanels

In de aanloop naar het referendum stond het luisteren naar alle werknemers centraal. Dit zal ook het uitgangspunt zijn voor het vervolgtraject. Voor de werknemerspanels (die in het voorgaande DigiC traject hun inbreng hebben geleverd voor de DigiC enquête) is vervolgens een belangrijke rol weggelegd. De panels fungeren voor het vervolg namelijk als een klankbord om gedurende de hernieuwde cao-besprekingen de voorstellen die worden gedaan te toetsen op de mate van acceptatie door alle werknemers van VodafoneZiggo.
Om die reden worden 4 panels (van ongeveer 10 werknemers) georganiseerd, wederom door onafhankelijk onderzoeksbureau Innervoice. De bezetting van de panels zal representatief zijn voor de gehele werknemers-populatie bij VodafoneZiggo. Na het cao-overleg van 14 september komen er 4 panelgesprekken op 16 en 19 september; op beide dagen om 09.00 uur en 11.00 uur. De panels worden dan geïnformeerd over wat er in het cao-overleg is besproken en wat er over en weer is uitgewisseld. En, belangrijk, de mening van de panelleden daarover is uiteraard van groot belang en zal worden teruggekoppeld aan de cao tafel
Meld je vóór 8 september aan als je deel wilt nemen aan de panels. Aanmelden kan hier.

Tenslotte

Afhankelijk van de vervolggesprekken tussen de vakbonden en VodafoneZiggo, kunnen deze panels vaker bijeen worden geroepen om hun klankbordfunctie te vervullen.

Zijn er vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht. En wil je de belangenbehartiger hierover mailen, stuur dan een mail via jan.admiraal@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid