De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Korting pensioen in relatie met WW-uitkering

Per 1 mei 2018 is de werking van artikel 47 van de WW aangepast en welk artikel toeziet op de verrekening van inkomsten tijdens een WW-uitkering.

Aangepast artikel 47 WW

Artikel 47 WW geeft antwoord op de vraag op welke wijze de hoogte van de WW-uitkering wordt berekend. Nadat deze berekening is gemaakt, wordt het inkomen in verband met arbeid van de WW-uitkering volledig in mindering gebracht. Met inkomen in verband met arbeid wordt onder meer, net als in het verleden, tijdelijk- en levenslang ouderdomspensioen bedoeld.

Uitzonderingen

Tot 1 mei 2018 bestonden er twee uitzonderingen op de kortingsregeling, t.w.

  • Een deeltijdpensioen wordt niet verrekend met de WW-uitkering, voor zover dat deeltijdpensioen samenhangt met dezelfde (resterende) dienstbetrekking van waaruit de betrokkene vervolgens (volledig) werkloos wordt. Dus de WW is voorafgegaan door een eerder feitelijk verlies aan arbeidsuren en waarvoor een deeltijdpensioen in de plaats is gekomen.
  • Wanneer het ouderdomspensioen voortvloeit uit een naastgelegen (parallelle) dienstbetrekking ten opzichte van de dienstbetrekking waaruit de betrokkene werkloos is geworden, wordt deze niet verrekend met de WW-uitkering. Ook deze uitzondering blijft bestaan.

De volgende twee uitzonderingen zijn per 1 mei 2018 nieuw in de regelgeving opgenomen en ook per die datum inwerking getreden.

  • Ouderdomspensioen, prepensioen of een VUT – recht dat al werd ontvangen voorafgaand aan de laatste dienstbetrekking van waaruit de betrokkene werkloos is geworden, wordt niet gekort op de WW-uitkering. De reden hiervoor is dat er voor de betrokkene geen aanleiding is geweest om zich uit het arbeidsproces terug te trekken.
  • Inkomen in verband met arbeid, zo ook dus ouderdomspensioen, zal niet meer worden verrekend met een WW – uitkering als een betrokkene meerdere opeenvolgende werkloosheidsuitkeringen ontvangt en er bij de eerste uitkering al rekening als rekening is gehouden met de pensioenuitkering. Ook v.w.b. deze uitzondering geldt dat het ontstaan van een pensioenuitkering voor de betrokkene geen aanleiding is geweest om zich (volledig) uit het arbeidsproces terug te trekken.

Overigens moeten inkomsten uit (pre)pensioen- en VUT-regelingen altijd bij UWV worden gemeld tijdens een WW uitkering. Het is immers een taak van het UWV om te beoordelen of er al dan niet sprake dient te zijn van korting op de WW – uitkering en in welke mate.