De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Koploper DSM legt mager uiterste loonbod neer

De DSM-cao liep af op 1 januari 2018 van dit jaar. De Unie en de andere vakbonden hebben met DSM inmiddels vijf gesprekken gevoerd met als doel te komen tot een nieuwe cao voor 2018, waarbij een langere looptijd bespreekbaar is als er goede afspraken worden gemaakt over beloning. Helaas zijn we op een punt gekomen dat verder praten voor nu weinig zinvol lijkt, omdat DSM haar uiterste ruimte kenbaar heeft gemaakt en die is volstrekt onvoldoende naar onze mening.

Beloning

Wat is een passende loonsverhoging voor de werknemers binnen DSM Nederland?

DSM laat al een aantal jaren op rij prachtige resultaten zien en als je topman Feike Sijbesma mag geloven zet deze lijn zich door naar de toekomst. Lees hier het artikel van de Volkskrant. Deze positieve cijfers lieten in het recente verleden voldoende ruimte om het pensioen van deze CEO op te hogen met maar liefst 2 miljoen euro (zo’n 50% verhoging op zijn normale gage). Zulke resultaten zijn natuurlijk niet alleen afhankelijk van de strategische inzichten van een topman, maar worden gezamenlijk neergezet waarbij de inzet van iedere speler even belangrijk is.

De bonden zijn van mening, dat dit zich moet vertalen in een goede structurele loonsverhoging voor de DSM-ers. Bij het bepalen van onze inzet en de vasthoudendheid hierin hebben we natuurlijk ook gekeken naar de inflatie, de toegenomen arbeidsproductiviteit (door Darwin) en het aantrekkelijke houden van het arbeidsvoorwaardenpakket zodat nieuw talent zich graag bij DSM aansluit.

DSM heeft haar maximale loonruimte geboden. Die zit zo in elkaar:

  • 3% structureel op 1 juli 2018 voor 18 maanden (einde contract: 30 juni 2019);
  • 0,5% éénmalig uit te betalen op 1 mei 2018 ter compensatie van de eerste 6 maanden van 2018.

Men zou best kunnen denken: 3% dat ziet er wel aardig uit. Effectief voor 2018 vertaalt zich dit in een inkomensverbetering van 2% (volume) met een inflatie van circa 1,4%. Afgelopen donderdag rapporteerde de AWVN in de Financiële Telegraaf contractloonstijgingen voor maart die gemiddeld uitkomen op 2,7% op jaarbasis en dat deze oplopende loonafspraken vermoedelijk de rest van het jaar doorzetten. Onafhankelijke instanties voorspellen voor 2019 nu al structurele loonsverhogingen van circa 3,5% op jaarbasis.  Met een contract van 18 maanden praten we pas weer halverwege 2019 over de 2de helft van dat jaar. Het eerste half jaar van 2019 is dus inclusief.

In 2017 was DSM ook al niet bereid de eerste vijf maanden financieel te compenseren. Ook bij dit voorstel bespaart DSM weer geld door slechts een fractie over de eerste zes maanden te willen compenseren. Dit is niet acceptabel.


N.B.: een langere looptijd is bespreekbaar, onze inzet: 3,5% structureel per 1 januari 2019.

Opties

Vind jij ook die 3% op 18 maanden nogal karig? Let dan op! Volgens DSM wordt er namelijk ruimschoots gecompenseerd doordat de optieregeling (variabel) wordt afgeschaft en omgezet in een vast inkomenselement. Dat ziet er dan zo uit:

  • € 750,- bruto vergoeding voor het optiepakket in 2018 (geschatte waarde dit jaar: € 1.250,-).

Ophoging van het MyChoicebudget vanaf 1 januari 2019:

  • 1,5% voor de schalen:         C33 t/m C36
  • 1% voor de schalen:            C37 t/m C41
  • 0,5% voor de schalen:         C42 t/m C44
    N.B.: % MyChoice ≠ % loonsverhoging.

Afschaffen opties

Uit een peiling onder het personeel blijkt dat de optieregeling een enorm populaire arbeidsvoorwaarde is. Afschaffing van deze regeling heeft dus niet onze voorkeur. Voor DSM is afschaffing van de opties een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen.

De werkgroep ‘resultaatbeloning’ heeft geadviseerd, dat als al gekozen wordt voor afschaffing, de optieregeling het best kan worden omgezet in werknemersdividend zodat de aard van de regeling behouden blijft, namelijk een gelijke waardering voor iedere werknemer.

DSM wil dit advies niet opvolgen en blijft vasthouden aan omzetten zoals hierboven omschreven, waarbij gesteld kan worden dat de voorstelde compensatie nogal magertjes is en de beeldspraak ‘sigaar uit eigen doos’ hier passend lijkt. DSM rechtvaardigt de hoogte van de compensatie door te stellen dat een variabele arbeidsvoorwaarde nu wordt omgezet in een vast element.

Ledenvergaderingen

Conclusie voor nu is: partijen zitten ver uit elkaar en gesprekken voeren met een werkgeversdelegatie met onvoldoende mandaat, leidt niet tot andere uitkomsten. Daarom willen we graag in gesprek met onze achterban om gezamenlijk de volgende stappen te bepalen. Uiteraard lichten we ook toe waar we staan als het gaat om onze andere voorstellen. Het doel is om uiteindelijk een totaalpakket af te spreken waar alle partijen tevreden mee zijn.


* Nadere info over plaats en tijd volgt.

Zijn er medewerkers bij DSM die een lidmaatschap van één van de vakverenigingen overwegen? Neem die collega’s dan gerust mee. Inschrijven kan aan het einde van de bijeenkomst.

Voor vragen of opmerkingen neem dan contact op met Suat Koetloe via e-mail suat.koetloe@unie.nl.