De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Kemira: Uitvraag over nieuwe cao Kemira en stand van zaken flexibele arbeidsvoorwaarden

Op maandag 15 oktober 2018 hebben De Unie en haar collega vakbonden met jouw werkgever een voorwaardelijk pensioenonderhandelingsresultaat bereikt. Dit onderhandelingsresultaat is voorwaardelijk, omdat Kemira dit resultaat verbindt aan de onderhandelingen over een nieuwe cao van Kemira. De huidige cao loopt namelijk per 1 januari 2019 af. 

Uitvraag over nieuwe cao

De Unie is van mening dat het beter is om beide onderwerpen apart te behandelen. Wij vinden het belangrijk dat de pensioen-cao zo snel mogelijk voorafgaand aan 1 januari 2019 wordt afgesloten. Omdat de huidige pensioenregeling aan het einde van dit jaar afloopt. Natuurlijk speelt ook mee dat de meeste van onze leden boven-cao zijn. Voor hen ligt de koppeling tussen de pensioen-cao en de reguliere cao niet voor de hand.

De koppeling die Kemira maakt, betekent dat er naast het pensioen voor 2019 nog 2,7% cao-loonruimte is. Een andere realistische optie voor Kemira is een tweejarige cao waarbij een cao-verhoging van 2,7% in 2019 en 3% in 2020 een mogelijkheid is. Kemira moet deze tweejarige optie nog wel voorleggen bij Corporate in Finland.

De cao-verhogingen zijn voor het grootste deel van onze leden niet relevant. Maar voor een aantal leden wel. Als belangenbehartiger ben ik daarom benieuwd hoe  Unie-leden tegen een mogelijke loonsverhoging van 2,7% in 2019 en 3% in 2020 aankijken. Zodat ik weet hoe ik de cao-onderhandelingen het beste kan aanvliegen.

Zodra het onderhandelingsresultaat over de nieuwe pensioenregeling niet meer voorwaardelijk is, worden De Unie-leden daarover verder geïnformeerd en kunnen zij hun stem uitbrengen. Unie-leden kunnen hun reactie op de mogelijke cao-verhogingen voor 2019 en 2020 uiterlijk 8 november 2018mailen via e-mail hans.korver@unie.nl.

Flexibele arbeidsvoorwaarden

De onderhandelingen over een nieuwe cao, brengen steevast de discussie naar boven over het verschil in loonsverhogingen tussen cao-personeel en boven-cao-ers. De Unie en haar leden hebben daarom in januari 2018 besloten om in te zetten op flexibelere arbeidsvoorwaarden. We hebben daartoe een voorstel voor een Individueel KeuzeBudget (IKB) gedaan.

Voor de zomervakantie heb zijn de Unie-leden daar een aantal malen over geïnformeerd. Maar inmiddels is het al weer een aantal maanden stil op dit front. Dat komt omdat we er na de zomervakantie geen overleg meer over hebben gehad met de werkgever. Het voorstel dat er ligt, heeft tot wat discussie geleid in Finland. De discussie bij Corporate is nog niet beslecht. Het overleg dat we na de zomervakantie hadden gepland ging daarom niet door.

De bedoeling is dat voor de boven-cao-ers het IKB vanaf 1 januari 2019 in een pilotvorm beschikbaar zou komen. Ik begin inmiddels te twijfelen of die datum nog haalbaar is. Kemira heeft die twijfels veel minder. Ze realiseert zich de tijdsdruk en verwacht in november het overleg over het IKB te kunnen hervatten. Zodra er voortgang is te melden op dit onderwerp, informeer ik de leden daarover.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er in de tussentijd nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail hans.korver@unie.nl of bel 06-52522073.